Zapalenie jamy ustnej

Zapalenie jamy ustnej jest uogólnionym stanem zapalnym błony śluzowej jamy ustnej. Taki stan może być wywołany różnymi czynnikami etiologicznymi.

Do objawów choroby zalicza się;

  • zróżnicowany ból: od minimalnego do ciężkiego,
  • czasem liczne owrzodzenia w jamie ustnej,
  • złe samopoczucie, gorączkę, ból głowy,
  • intensywny, połyskliwy rumień,
  • nieznaczny obrzęk,
  • świąd, suchość, palenie,
  • martwicze owrzodzenia brodawek międzyzębowych i błony śluzowej,
  • pleśniawki – zmiany obejmujące język, śluzówkę policzków, podniebienie, dziąsła, migdałki, krtań, gardło, przewód pokarmowy, skórę,
  • wysięk przypominający błony,
  • zmiany występujące jako objawy innych chorób.

Przyczyn choroby jest na prawdę wiele. Mogą one plasować się na podłożu alergicznym, być skutkiem niedoborów witaminowych, zakażeń bakteryjnych, wirusowych, palenia tytoniu, zaburzeń hormonalnych, mocznicy lub protezy stomatologiczne.
Czynniki zwiększające ryzyko choroby wliczają się do ich przyczyn.

Grupa chorób mogących dawać podobne objawy jak zapalenie jamy ustnej jest bardzo obszerna. Wśród nich wyróżnia się opryszczkowe zapalenie jamy ustnej, chorobę brudnych rąk, aftowe zapalenie jamy ustnej, rumień wielopostaciowy, zapalenie kątów ust, szkarlatynę, opryszczkowe zapalenie gardła, itd.

Spośród badań laboratoryjnych przeprowadza się profil hematologiczny, test Tzancka oraz testy serologiczne na kiłę.

Powikłaniem choroby jest nawracające zapalenie jamy ustnej z pęknięciami śluzówki może spowodować zbliznowacenia z ograniczeniem ruchomości jamy ustnej, choroba Behceta może prowadzić do utraty wzroku, zapalenia płuc, okrężnicy, naczyń, tętniaków dużych tętnic, zakrzepowego zapalenia żył lub zapalenia mózgu, zgorzelinowe zapalenie jamy ustnej może prowadzić do śmierci.Oopryszczkowemu zapaleniu jamy ustnej mogą towarzyszyć powikłania oczne i powikłania z o.u.n.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---