Zaćma

Zaćma jest zmętnieniem soczewki. Jest to główna przyczyna ślepoty na świecie, która występuje mniej więcej u 17 milionów osób.

Wyróżnia się kilka typów zaćmy:

 • związana z wiekiem – „starcza”,
 • wrodzona,
 • toksyczna/pokarmowa,
 • metaboliczna,
 • w chorobie Wilsona,
 • wikłająca,
 • pourazowa.

Objawy zaćmy są podobne, jednakże dzieli się je na kilka grup. Objawy są związane z typem zaćmy i wyróżnia się tutaj;
zaćma związana z wiekiem:

 • zamglone widzenie,
 • zniekształcenie obrazu,
 • problemy z ostrością wzroku w jasnym świetle lub u kierowców w nocy,
 • upadki lub wypadki,
 • urazy,
 • zmętnienia soczewki;

wrodzona:

 • zmętnienia w soczewce obecne przy urodzeniu lub w pierwszych 3 miesiącach życia,
 • często nieuwaga wzrokowa dziecka bądź zez,
 • leukokoria,
 • oczopląs,
 • nieprawidłowy wynik badania ostrości wzroku w jednym lub obojgu oczach;

W innych typach zaćmy zawsze pojawiają się problemy z obniżoną ostrością wzroku. Wskazane jest zebranie właściwego wywiadu, także na temat objawów przedmiotowych, pomoże to w ustaleniu rozpoznania.

Przyczyn zaćmy jest kilka i zależne są one od typu choroby. Bez stosowania podziału, do zasadniczych przyczyn zalicza się m.in. powstawanie kolejnych warstw włókien soczewki przez całe życie, które w konsekwencji doprowadza do powstania twardego, odwodnionego jądra soczewki osłabiającego widzenie, zmiany równowagi biochemicznej i osmotycznej soczewki, leki, choroby metaboliczne, oraz miejscowe zmiany rozmieszczenia białek soczewki, prowadzące do rozproszenia światła i dające obraz zmętnień.

Do czynników zwiększonego ryzyko zachorowań zalicza się podeszły wiek, obecność innych schorzeń usposabiających do powstania zaćmy, a także np. retinopatię wcześniaczą.

Profilaktyka obejmuje stosowanie okularów chroniących oczy przed światłem ultrafioletowym, szczególnie w klimacie cechującym się dużym natężeniem promieniowania słonecznego, jednak nie zostało to do dziś udowodnione. Poleca się stosowanie antyutleniaczy (wit. C, E, itp.), które teoretycznie są korzystne, nie jest to jednak potwierdzone.

Głównym powikłaniem choroby jest ślepota.
Po usunięciu zaćmy rokowanie co do widzenia jest dobre, jeśli nie było wcześniej choroby oczu. Natomiast w zaćmach wrodzonych rokowanie jest często złe.

Wraz z zaćmą mogą występować inne choroby oczu oraz cukrzyca.
Jeżeli chodzi o zachorowalność na zaćmę, to aż 92% osób po 70. roku życia, skarży się na te dolegliwość.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---