Tężec

Tężec to ostra choroba zakaźna, którą charakteryzują napadowe foniczne skurcze mięśni. Toksyna wiąże się z receptorami i blokuje fizjologiczne procesy hamowania. Przebieg choroby jest zwykle ostry. Choroba atakuje układ nerowowy.

Do grupy objawów świadczących o zakażeniu tężcem zalicza się;

 • zaburzenia rytmu serca,
 • duszenie się, drgawki, sinica,
 • ślinotok i zaburzenia połykania,
 • zmienne nadciśnienie tętnicze lub spadek ciśnienia tętniczego,
 • światłowstręt,
 • nadmierna potliwość,
 • bardzo wysoka gorączka,
 • wygórowanie odruchów,
 • wzmożona pobudliwość,
 • stan podgorączkowy,
 • napięcia kurczowe mięśni i spastyczność mięśni,
 • sztywność karku,
 • ból w miejscu rany,
 • wzmożone napięcie mięśni żwaczy,
 • nagły rzadkoskurcz lub częstoskurcz,
 • uczucie mrowienia w miejscu rany,
 • szczękościsk.

Przyczyną choroby jest zakażenie Clostridium tetani, neurotoksyna wytwarzana przez Clostridium tetani oraz tetanospazmina.

Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zakażania są takie dolegliwości jak oparzenia, dożylne używki, zakażenie ucha z perforacją błony bębenkowej, okres okołoporodowy, kontakt otwartych ran z ziemią lub z odchodami zwierząt, odmrożenie, owrzodzenia skóry, rany chirurgiczne oraz rany urazowe.

W diagnostyce należy wykluczyć m.in. ropień zęba, krwotok podpajęczy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, tężyczkę z niedoboru wapnia, zatrucie strychniną czy zespół abstynencyjny.

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się leukocytozę wielojądrzastą, prowadzi się hodowlę Clostridium tetani z rany.

Profilaktyka obejmuje głównie szczepienia oraz dokładne oczyszczenie rany.

Powikłania zakażenia tężcowego bywają groźne dla zdrowia. Do głównych powikłań zalicza się zatrzymanie oddechu, niewydolność serca, zator płucny, zakażenie bakteryjne, odwodnienie, złamanie kręgów, niedrożność dróg oddechowych, niedotlenienie tkanek, retencja moczu, zaparcie, zapalenie płuc oraz rabdomioliza.

Śmiertelność u młodych ludzi jest wysoka. Wśród noworodków wrota zakażenia stanowi pępowina. Wysoką śmiertelność notuje się także wśród osób w wieku podeszłym.

Przypadki tężca u kobiet w ciąży także wymagają intensywnego leczenia. Do zakażenia u kobiety może dojść również w okresie poporodowym. Anatoksyna tężcowa jest prawdopodobnie bezpieczna, lecz danych na ten temat jest niewiele.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---