Posts Tagged ‘sercowe’

Kardiomiopatia

Kardiomiopatia jest to choroba zaburzająca budowę oraz/lub pracę, funkcje serca. Pod pojęciem kardiomiopatia rozróżnia się grupę chorób dotyczących mięśnia sercowego. Zajęciu mięśnia sercowego mogą towarzyszyć nieprawidłowości w budowie i funkcji osierdzia, wsierdzia, innych narządów. Są to choroby serca pierwotne lub wtórne, do których dochodzą coraz to nowe podtypy, obecnie znane są takie choroby zaliczane do […]

Zawał serca

Ostry zawał mięśnia serca to wyraz gwałtownie rozwijającej się martwicy mięśnia w następstwie utrzymującego się zupełnego zamknięcia przepływu krwi przez określony obszar mięśnia, spowodowanego zazwyczaj zakrzepem, często współistniejącym z blaszką miażdżycową tętnicy wieńcowej. Konsekwencje kliniczne zależą od obszaru i umiejscowienia zawału oraz szybkości, z jaką przepływ krwi przez niedokrwione tkanki może być przywrócony. Po zupełnym […]

Miażdżycowe zwężenie tętnic

Miażdżycowe zwężenie tętnic jest chorobą tętnic obwodowych, może przebiegać w postaci ostrej lub przewlekłej. Zamknięcie lub zwężenie światła aorty lub jej dużych odgałęzień powoduje zaburzenia w przepływie krwi, zwykle do stóp i nóg. Zajęte mogą być również tętnice krezkowe i trzewne. Zamknięcia powodują powstanie niedokrwienia, dolegliwości bólowych, owrzodzeń skóry i zgorzeli. Najczęstsze objawy mogące świadczyć […]

Miażdżyca tętnic wieńcowych

Miażdżyca tętnic wieńcowych to grubienie ściany tętnic z jednoczesną utratą ich elastyczności, co prowadzi do progresywnego upośledzenia przepływu przez tętnice wieńcowe i ich główne odgałęzienia. Proces jest przewlekły, postępujący w ciągu wielu lat i jest najczęstszą przyczyną niewydolności krążenia i śmierci. W rozwoju miażdżycy, a także w procesie starzenia się istotne znaczenie ma podwyższone stężenie […]

Miażdżyca

Miażdżyca jest pospolitą postacią stwardnienia tętnic, w której złogi żółtych blaszek  zawierających cholesterol, materiał lipidowy i lipofagi odkładają się w błonie wewnętrznej i wewnętrznej warstwie błony środkowej dużych i średnich tętnic. Choroba zazwyczaj przebiega bezobjawowo, aż do momentu kiedy pojawia się: zwężenie, zakrzep, tętniak, zator, nadciśnienie samoistne, miażdżyca tętnic wieńcowych, zastoinowa niewydolność serca, udar mózgu, […]

Dławica piersiowa

Dławica piersiowa jest zespołem objawów klinicznych będących następstwem zaburzenia równowagi między podażą a zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen. Dotyczy układu krążenia. Wyróżnia się; klasyczną dławicę piersiową – uczucie ucisku lub ciężaru za mostkiem, w okolicy przedsercowej, zwykle wywołane wysiłkiem fizycznym lub zdenerwowaniem, ustępujące w spoczynku, ekwiwalenty bólu dławicowego – duszność wysiłkowa lub zmęczenie jako wyraz […]

Arytmia

Arytmia jest zaburzeniem normalnego rytmu pracy serca, powstaje w wyniku zaburzeń w rytmiczności lub częstotliwości powstawania bodźców, lub z zaburzeń w ich przewodzeniu, czyli tzw. bloków. Przyczyną arytmii może być nadpobudliwość mięśnia sercowego i jego reagowania na bodźce z tzw. pozazatokowych ośrodków bodźcotwórczych. W wyniku tego dochodzi do zmian częstości lub nieregularności ewolucji skurczowo-rozkurczowych. Zmiany […]

---