Posts Tagged ‘ropień mózgu’

Ropień mózgu

Ropień mózgu to pojedyncze i mnogie ropnie zwykle powstają wtórnie w stosunku do pierwotnego ogniska zapalnego znajdującego się poza ośrodkowym układem nerwowym. Objawy kliniczne mogą przypominać guz mózgu, ale rozwijają się znacznie szybciej. Najpierw rozwija się proces zapalny, następnie martwica, a w końcu wokół ropnia wytwarza się torebka. Główne objawy choroby to; na początku bóle […]

---