Posts Tagged ‘psychika’

Schizofrenia

Schizofrenia jest związanym z utratą prawidłowej oceny rzeczywistości zaburzeniem psychicznym o zwiastunowych, czynnych i rezydualnych objawach, do których należą urojenia, omamy, zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia formalne myślenia. Rozpoznanie tego schorzenia ustala się, jeśli opisane objawy trwają nie krócej niż przez okres sześciu miesięcy. Do głównych objawów, które są pomocne w zdiagnozowaniu schizofrenii zalicza się; wycofanie […]

Otępienie

OTĘPIENIE to patologiczny proces definiowany jako trwałe pogorszenie uprzedniego poziomu intelektualnego funkcjonowania. Rozróżnia się następujące typy otępienia; typu Alzheimera (o.A.) – jest najpowszechniejsze i charakteryzuje się stopniowym pogorszeniem wyższych funkcji korowych. Szybkość postępu choroby jest różna, wielozawałowe (o.w.) – jest wynikiem przebiegających klinicznie lub podklinicznie udarów mózgu, wtórnych w stosunku do zmian miażdżycowo-stwardnieniowych tętnic. Pogorszenie […]

Niepokój

Niepokój jest nadmiernym fizycznym lub psychicznym pobudzeniem często współwystępujących ze sobą zaburzeń fizycznych lub niepokojów egzystencjalnych. Związanym jest m.in. ze stanami terminalnymi. Objawy niepokoju to przede wszystkim zaburzenia snu, niezdolność do koncentracji, bezcelowa czynność ruchowa, niezdolność odprężenia oraz delirium. Główne przyczyny niepokojów to różnego typu choroby, kłopoty rodzinne, leki, niedobory żywieniowe, nie rozwiązane sprawy, lęk […]

Lęk

Lęk jest to powszechnie występujące, ostre lub przewlekłe odczucie obawy z towarzyszącymi objawami somatycznymi. Wynika z zaburzeń układu nerwowego. Rozróżnia się następujące rodzaje zaburzeń lękowych: ostry lęk sytuacyjny to reakcja na bieżące wydarzenie, które ma charakter urazu. Objawy zazwyczaj przemijają, zaburzenie przystosowania z nastrojem lękowym to utrzymująca się reakcja dezadaptacyjna wywołana stresem psychospołecznym, trwa do […]

Epilepsja

 

Fobie

Fobie to inaczej zaburzenia psychiczne zaliczone w DSM-IV do zaburzeń lękowych. Fobie są zaburzeniami dotyczącymi układu nerwowego. Zetknięcie z bodźcem fobicznym wyzwala u osoby cierpiącej na daną fobię nasilony lęk, zazwyczaj odczuwany przez niego jako nadmierny lub przesadny. Lęk ten jest uważany za zaburzenie psychiczne, jeżeli powoduje wyraźne złe samopoczucie u danej osoby oraz zakłóca […]

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa to inaczej chandra poporodowa i psychoza poporodowa – ten noszący trzy nazwy patologiczny stan dotyczy zachowania się kobiety, która niedawno urodziła dziecko. Depresja poporodowa nie występuje w każdym przypadku. Szczególnie narażone są na nią kobiety o słabej psychice, szczególnie reagujące na zmiany, które dotyczą ich i najbliższego otoczenia. U większości kobiet występują objawy […]

Choroba Alzheimera

Choroba Alzeimera jest chorobą zwyrodnieniowa mózgu. Charakteryzuje się postępującym uszkodzeniem mózgu i otępieniem. Zwykle pojawia się po 65 r.ż. Rozpoznanie choroby przeprowadza się na podstawie kryteriów klinicznych, po wykluczeniu chorób poddających się leczeniu o podobnych objawach. Przebieg  choroby jest postępujący i przewlekły. Główne objawy choroby Alzheimera to; zaburzenia orientacji przestrzennej, utrata lub upośledzenie zdolności wykonywania […]

Bezsenność

Bezsenność objawia się trudnościami z zaburzeniami w prawidłowych procesach sennych. Rozróżnia się 2 rodzaje bezsenności: przejściowa – wywoływana jest kryzysową sytuacją życiową, stratą bliskiej osoby, zmianą środowiska z powodu przeprowadzki lub jakimś schorzeniem towarzyszącym, przewlekła – wiąże się z uwarunkowaniami somatycznymi i psychicznymi lub z zażywaniem niektórych rodzajów leków. Do głównych objawów bezsenności zalicza się; […]

---