Posts Tagged ‘posocznica’

Posocznica

Posocznica jest schorzeniem charakteryzującym się obecnością drobnoustrojów we krwi z różnorodnymi objawami klinicznymi najczęściej odnosi się do konsekwencji klinicznych bakteriemii. Posocznica obejmuje procesem chorobowym układ sercowo-naczyniowy, endokrynny, metaboliczny, krwionośny, nerki, płuca, układ pokarmowy i neurologiczny. Przyczyną posocznicy może być; bakteriemia – bakterie we krwi; mogą nie występować objawy towarzyszące, posocznica – odpowiedź organizmu gospodarza na […]

---