Posts Tagged ‘opryszczka’

Opryszczka

Opryszczka – Herpes simplex – jest to  choroba wirusowa z licznymi objawami klinicznymi, zwykle występująca pod postacią bolesnych pęcherzyków, umiejscowionych w skupieniach na skórze, rogówce, błonach śluzowych, mogąca się objawiać jako zapalenie mózgu, zapalenie płuc lub choroba wielonarządowa. Zwykle objawy zakażenia pierwotnego trwają około 2 tygodnie. Czas trwania zakażeń nawrotowych jest różny. Okres zakaźności w […]

---