Posts Tagged ‘odtruwanie organizmu’

Odtruwanie organizmu

Odtruwanie organizmu jest wskazane każdemu człowiekowi, gdyż codziennie stykamy się z wieloma toksynami zatruwającymi nasze ciało. Wiele toksycznych związków chemicznych magazynuje się w tkankach i narządach, w konsekwencji doprowadzając do ich osłabienia i chorób. Na gromadzenia się toksyn szczególnie narażeni są palacze, alkoholicy, mieszkańcy zanieczyszczonych aglomeracji miejskich. Główne źródła toksyn zatruwających organizm to: zanieczyszczenie środowiska, […]

---