Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Pasożyty przewodu pokarmowego

Pasożyty są to organizmy, które wykorzystują inny organizm jako środowisko życia czerpiąc z niego korzyści i zdobywając jego kosztem pożywienie. Do pasożytów przewodu pokarmowego zaliczamy przedstawicieli spośród robaków i pierwotniaków. Do robaków pasożytujących w przewodzie pokarmowym zaliczamy m.in. glistę ludzką, różne odmiany tasiemca, owsiki, włosień kręty, lamblie, włosogłówkę. Do objawów mogących świadczyć o zakażeniu pasożytami […]

Odtruwanie organizmu

Odtruwanie organizmu jest wskazane każdemu człowiekowi, gdyż codziennie stykamy się z wieloma toksynami zatruwającymi nasze ciało. Wiele toksycznych związków chemicznych magazynuje się w tkankach i narządach, w konsekwencji doprowadzając do ich osłabienia i chorób. Na gromadzenia się toksyn szczególnie narażeni są palacze, alkoholicy, mieszkańcy zanieczyszczonych aglomeracji miejskich. Główne źródła toksyn zatruwających organizm to: zanieczyszczenie środowiska, […]

Stłuszczenie wątroby

Stłuszczenie wątroby rozpoznaje się na podstawie przeprowadzonej biopsji wątroby, w której stwierdza się odkładanie tłuszczów w przeszło 30% komórek wątroby. W przypadku tej choroby nie występuje martwica i zwłóknienie. Przebieg jest bezobjawowy, w sposób nieprogresywny i zasadniczo nie powoduje żadnych szkodliwych następstw dla zdrowia. Niepoalkoholowe zapalenie wątroby ze stłuszczeniem również rozpoznaje się na podstawie biopsji […]

---