Posts Tagged ‘Nowotwory’

Nowotwory

Nowotwory to grupa chorób, w których komórki organizmu zaczynają dzielić się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami  genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenami  i antyonkogenami. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje […]

Rak wątroby

Rak pierwotny wątroby – pierwotny złośliwy guz wątroby pochodzący z komórek miąższowych (hepatocytów), naczyń krwionośnych lub kanalika żółciowego, wyłączając pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe; poza typem włóknisto-blaszkowym prawie zawsze związany z inną chorobą wątroby leżącą u podłoża, zwykle z marskością. Układ/narząd objęty procesem chorobowym: pokarmowy. OBJAWY wczesne stadium poddające się leczeniu: zespół paraneoplazmatyczny – feminizacja, […]

Rak trzustki

Nowotwory złośliwe części zewnątrzwydzielniczej trzustki (w tym 90% gruczolakorak -adenocarcinoma, ponadto rak torbielakowo-gruczołowy – cystadenocarcinoma i rak pęcherzykowy – stanowią tylko 3% wszystkich nowotworów złośliwych, są jednak piątą pod względem częstości występowania przyczyną zgonów z powodu nowotworów w USA; nowotwory trzustki można podzielić na dwie kategorie: zmiany okołobradawkowe – najczęściej gruczolakorak głowy trzustki; rzadziej spotykany […]

Rak przełyku

Nowotwór przełyku – rozwija się pierwotnie w przełyku, najczęściej w jego dolnej jednej trzeciej; typy histologiczne: rak płaskonabłonkowy, gruczolakorak (obecnie ponad 25% raków przełyku); w chwili rozpoznania aż w 80% stwierdza się już przerzuty do węzłów chłonnych, nowotwory łagodne przełyku – występują rzadko; typy histologiczne: mięśniak gładkokomórkowy (najczęstszy), brodawczak, polipowate włókniakonaczyniaki. Układ/narząd objęty procesem chorobowym: […]

Rak pochwy

Nowotwór pochwy zmiana złośliwa: (rak in situ) zmiana nowotworowa dotyczy całej grubości nabłonka pokrywającego ; naciek nie przekracza błony podstawnej nabłonka, inwazja nowotworowa: zmiany nowotworowe złośliwe w pochwie składają się u 90% pacjentek z komórek płaskonabłonkowych, a u pozostałych 10% są to gruczolakoraki, mięsaki i czerniaki; rak jasnokomórkowy jest odmianą gruczolakoraka, aby zmiana mogła zostać […]

Rak płuc

Najczęstszym nowotworem pierwotnym płuc jest rak; wyróżnia się dwie duże grupy; są to: rak niedrobnokomórkowy, w tym rak płaskonabłonkowy (najczęstszy), gruczolakorak i rak wielokomórkowy, rak drobnokomórkowy, Inne nowotwory złośliwe płuc są liczne, ale występują rzadko (chłoniak, blastoma, mięsak itp.). Układ/narząd objęty procesem chorobowym: oddechowy. OBJAWY przebieg może być bezobjawowy: płucna osteoartropatia przerostowa, kaszel, utrudniony oddech, […]

Rak nerki

Rak, nowotwór nerek Gruczolakorak miąższu nerki – najczęstszy nowotwór lity nerek – stanowi zarazem 2-3% przypadków wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych; wśród nowotworów złośliwych znajduje się pod względem częstości występowania u mężczyzn na 9 miejscu, a u kobiet na 13 miejscu. Układ/narząd objęty procesem chorobowym: moczowy. OBJAWY lity guz nerki, zwykle wielkości 6-7 cm, wykrywany […]

Rak macicy

Rak macicy- Rak endometrium: nowotwór złośliwy błony śluzowej macicy; wielkość guza: mała, średnia, duża; typ histologiczny: rak gruczołowy, rak płaskonabłonkowy (złośliwy z elementów płaskonabłonkowych), jasnokomórkowy, gruczołowobrodawkowaty; mięsaki: guz mezodermalny mieszany z przewodów Mullera, heterologiczne elementy, takie jak chrząstki i kości, homologiczne elementy z zawiązków przewodów Mullera, mięsak endometrialny zrębu rozwija się z elementów zrębu w […]

Rak krtani

Rak krtani to najczęstszy nowotwór górnych dróg oddechowych; rak płaskonabłonkowy stanowi 98% guzów złośliwych krtani; mniej niż 2% wszystkich raków, w chwili ustalenia rozpoznania 62% to choroba o zaawansowaniu miejscowym, 26% – regionalnym, B% – przerzuty odległe do płuc, wątroby i/lub kości, nie stwierdza się skłonności uwarunkowanej czynnikami rasowymi. Układ/narząd objęty procesem chorobowym: oddechowy. OBJAWY […]

Rak jamy ustnej

Jama ustna Nowotwory złośliwe rozwijające się w obrębie warg, języka, dna jamy ustnej, gruczołów ślinowych, wewnętrznej powierzchni policzków, dziąseł lub podniebienia; w 90% są to nowotwory płaskonabłonkowe; resztę stanowią chłoniaki, czerniaki, gruczolakoraki (wywodzące się z drobnych gruczołów ślinowych) i mięsaki. Układ/narząd objęty procesem chorobowym: pokarmowy. OBJAWY zaburzenia połykania, bolesność przy połykaniu, niewyraźna mowa, zachłystywanie się […]

---