Posts Tagged ‘kiła’

Kiła

        Kiła jest to infekcja charakteryzująca się następującymi po sobie stadiami, wywołana przez krętka bladego – Treponema pallidum, kiła zakaźna obejmuje stadium pierwotne i stadium wtórne. Może obejmować neurosyfilis, czyli kiłę ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli pacjent nie jest leczony, to stadium zakaźne może przejść w postać utajoną. Kiła utajona stanowi fazę bezobjawową. […]

---