Posts Tagged ‘Kamica dróg żółciowych’

Kamica dróg żółciowych

Kamica dróg żółciowych jest chorobą, w której to w przewodzie żółciowym wspólnym stwierdza się obecność kamieni, głównie cholesterolowych, które przedostały się tam z pęcherzyka żółciowego. Kamienie barwnikowe, zbudowane z bilirubinianu wapnia, mogą pierwotnie powstawać w przewodach żółciowych. Główne dolegliwości towarzyszące chorobie to; czasem przebieg bezobjawowy, kolka żółciowa, niedrożność przewodu żółciowego wspólnego, zapalenie dróg żółciowych, zapalenie […]

---