Posts Tagged ‘ginekomastia’

Ginekomastia

Ginekomastia to nazwa schorzenia polegającego na łagodnym powiększeniu gruczołów piersiowych u mężczyzny, zazwyczaj jest to schorzenie obustronne, może mieć postać asymetryczną lub w rzadkich przypadkach jednostronną. Wyróżnia się następujące typy ginekomastii; typ I – to łagodny przerost pokwitaniowy, jest to fizjologiczne tarczowate podostre zgrubienie, zazwyczaj znika samoistnie, typ II – to fizjologiczna ginekomastia, objawia się […]

---