Posts Tagged ‘Fibromialgia’

Fibromialgia

Fibromialgia jest to zespół chorobowy, charakteryzujący się uogólnionym bólem w układzie mięśniowo-szkieletowym z występowaniem charakterystycznych punktów, rozmieszczonych symetrycznie (tzw. punktów wyzwalających), wrażliwych na ucisk. Objawy tej choroby są następujące dolegliwości bólowe wskutek ucisku tzw punktów wyzwalających, które obejmują różne okolice, charakterystyczny początek choroby, ból nasilający się rano wraz ze zmianą pogody, stresem i niepokojem, średniego […]

---