Posts Tagged ‘bakterie’

Helicobacter

Helicobacter pylori to bakteria odpowiedzialna jest za większość przypadków choroby wrzodowej. Kwas solny wytwarzany przez komórki błony śluzowej żołądka ma właściwości bakteriobójcze i likwiduje większość bakterii, które wraz z pożywieniem dostają się do przewodu pokarmowego. Bakteria Helicobacter pylori bytuje w kwaśnym środowisku żołądka oraz dwunastnicy, przez co wywołuje tam stany zapalne. Helicobacter pylori występuje u […]

Gronkowiec złocisty

Gronkowiec złocisty jest bakterią gram-dodatnią, czyli pod wpływem barwienia metodą Grama wybarwia się na niebiesko. Bakteria ta występuje w jamie nosowo gardłowej oraz na skórze ludzi i zwierząt. Nosicielstwo gronkowca szczególnie często spotykane jest u personelu szpitalnego, co jest przyczyną tak wielu zakażeń wewnątrzszpitalnych. Gronkowiec to przyczyna wielu chorób różniących się umiejscowieniem, obrazem klinicznym i […]

Listerioza

Listerioza jest zakażeniem wywołanym przez wszechobecną pałeczkę Listeria monocytogenes, która jest chorobotwórcza dla wielu gatunków zwierząt. Jest to bakteria Gram-dodatnia. Warto wspomnieć, że zakażenie innymi gatunkami jest bardzo rzadkie. Najczęściej listerioza występuje u płodów, noworodków i pacjentów z obniżoną odpornością. Większość spośród zakażonych osób dorosłych ma inną chorobę podstawową. Zwykle przebieg choroby jest ostry. W […]

Zapalenie płuc

Bakteryjne zapalenie płuc to ostre bakteryjne zakażenie miąższu płucnego. Najczęściej występuje u dorosłych, a u dzieci tylko w nielicznych przypadkach. Zakażenie może być pozaszpitalne lub szpitalne. Zapalenie płuc nabyte poza szpitalem najczęściej bywa spowodowane przez Strepłococcus pneumoniae lub Haemophilus influenzae, natomiast odmiana szpitalna najczęściej spowodowana jest przez pałeczki Gram-ujemne lub Gram-dodatnie. Wśród objawów zapalenia płuc […]

Zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli

Zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli to podostra choroba wirusowa, która charakteryzuje się szczekającym kaszlem, świstem krtaniowym i gorączką. Schorzenie to u dzieci często powoduje obturację górnych dróg oddechowych. Do podstawowych objawów choroby zalicza się; szczekający, napadowy kaszel, gorączka niewielka lub umiarkowana, sinica, zmęczenie, stridor nie jest zależny od pozycji ciała, krtań nie jest tkliwa, zapalenie okolicy […]

Salmonelloza

Salmonelloza jest chorobą wywoływaną przez każdy serotyp rodzaju Salmonella, do objawów klinicznych należą. Może dojść do zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy, posocznicy, gorączki jelitowej, zakażenia 0 umiejscowieniu pozajelitowym i stanu bezobjawowego nosicielstwa. Zakażenie błony śluzowej jelita powoduje reakcję zapalną i odpowiedź cytotoksyczną. Następnie przez układ chłonny bakterie dostają się do krążenia. Zasięg choroby zależy od […]

Posocznica

Posocznica jest schorzeniem charakteryzującym się obecnością drobnoustrojów we krwi z różnorodnymi objawami klinicznymi najczęściej odnosi się do konsekwencji klinicznych bakteriemii. Posocznica obejmuje procesem chorobowym układ sercowo-naczyniowy, endokrynny, metaboliczny, krwionośny, nerki, płuca, układ pokarmowy i neurologiczny. Przyczyną posocznicy może być; bakteriemia – bakterie we krwi; mogą nie występować objawy towarzyszące, posocznica – odpowiedź organizmu gospodarza na […]

Krztusiec

Krztusiec inaczej zwany kokluszem, jest wysoce zaraźliwą bakteryjną chorobą układu oddechowego. Cechuje się napadowym, spazmatycznym kaszlem, zakończonym wydłużonym świszczącym wdechem lub pianiem. Chory zaraża przez 3 tygodnie. Przenoszenie się choroby następuje poprzez bezpośredni kontakt. Okres wylęgania się choroby wynosi średnio 7 do 14 dni. Krztusiec zazwyczaj przebiega ostro, lecz przewleka się nawet do 12. tygodni. […]

Kiła

        Kiła jest to infekcja charakteryzująca się następującymi po sobie stadiami, wywołana przez krętka bladego – Treponema pallidum, kiła zakaźna obejmuje stadium pierwotne i stadium wtórne. Może obejmować neurosyfilis, czyli kiłę ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli pacjent nie jest leczony, to stadium zakaźne może przejść w postać utajoną. Kiła utajona stanowi fazę bezobjawową. […]

Gruźlica

Gruźlica jest zakażeniem bakteryjnym. Po dostaniu się drobnoustroju do organizmu drogą wziewną i zakażeniu płuc może nastąpić zajęcie wielu innych narządów, takich jak ucho środkowe, kości, stawy, opony mózgowo-rdzeniowe, nerki i skóra. Wdychane prątki, które nie zostały skutecznie zneutralizowane przez układ odpornościowy gospodarza, mogą zostać rozsiane drogą krwiopochodną, chłonną lub przez ciągłość. Często dochodzi do […]

---