Posts Tagged ‘arytmia’

Arytmia

Arytmia jest zaburzeniem normalnego rytmu pracy serca, powstaje w wyniku zaburzeń w rytmiczności lub częstotliwości powstawania bodźców, lub z zaburzeń w ich przewodzeniu, czyli tzw. bloków. Przyczyną arytmii może być nadpobudliwość mięśnia sercowego i jego reagowania na bodźce z tzw. pozazatokowych ośrodków bodźcotwórczych. W wyniku tego dochodzi do zmian częstości lub nieregularności ewolucji skurczowo-rozkurczowych. Zmiany […]

---