Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane jest choroba, która charakteryzuje się nawracającymi ogniskami zapalnej demielinizacji w obrębie istoty białej mózgu i rdzenia. Choroba atakuje układ nerwowy. Obraz kliniczny choroby to wieloogniskowe i zróżnicowane objawy neurologiczne. Typowy przebieg SM występuje z okresami zaostrzeń i remisji. Są przypadki, że przebieg choroby jest ostry, a czasem postępuje powoli. SM jest jedną z najczęstszych przyczyn inwalidztwa wśród młodych osób.

Objawów chorobowych mogących świadczyć o rozwijaniu się SM jest bardzo wiele. Mogą wystąpić następujące dolegliwości;

 • niezborność ruchów,
 • objaw Babińskiego,
 • zaburzenia wzrokowe dotyczące zwykle jednego oka,
 • trząsy,
 • niezgrabność i upośledzenie koordynacji ruchów,
 • labilność emocjonalna,
 • zmęczenie,
 • niedoczulica w okolicy krocza u kobiet,
 • niedowład ręki,
 • niedowład połowiczy,
 • wygórowanie odruchów ścięgnistych i okostnowych,
 • przeczulica,
 • zaburzenia czucia ułożenia i wibracji,
 • zaburzenia gałkoruchowe,
 • parestezje,
 • impotencja u mężczyzn,
 • zaburzenia zwieraczy,
 • neuralgia nerwu trójdzielnego.

Główna przyczyna choroby jest dotychczas nieznana. Sugeruje się trzy zasadnicze teorie mogące mieć wpływ na rozwój choroby, wśród nich wyróżnia się teorię autoimmunologiczną, wirusową i złożoną.

Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia choroby zalicza się miejsce zamieszkania w umiarkowanej strefie klimatycznej, pochodzenie z północnej Europy, a także przypadki SM w rodzinie.

Jednoznaczna diagnostyka jest trudna i czasem wymaga wielu badań. Jest to tym bardziej utrudnione, gdyż chorobę można pomylić z takimi schorzeniami jak stwardnienie boczne zanikowe, guzy mózgu, zakażenia układu nerwowego, choroba Friedreicha, leukodystrofie, nerwiakowłókniakowatość, niedokrwistość złośliwa, mikroudary mózgu, guzy rdzenia kręgowego, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenia naczyń, itd.

Głównym badaniem laboratoryjnym, przeprowadzanym w celu ewentualnego potwierdzenia SM jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Dodatkowo przeprowadza się analizy mające na celu wykluczenie innych schorzeń.

Ta ciężka choroba również może przebiegać z powikłaniami śpiączka, zespół majaczeniowy, labilność emocjonalna, oczopląs, zanik nerwu wzrokowego, niedowład kończyn dolnych, impotencja u mężczyzn, zakażenia układu moczowego.

Przebieg choroby jest bardzo zróżnicowany i trudny do przewidzenia. Około 70% pacjentów prowadzi normalne aktywne życie dzięki długim okresom remisji. W niektórych przypadkach choroba jest przyczyną inwalidztwa już w młodym wieku lub może prowadzić do śmierci w ciągu kilku miesięcy od początku choroby. Średni czas trwania choroby wynosi 25 lat. Ważne jest, że u ok. 30% pacjentów kolejny rzut choroby występuje w ciągu jednego roku, u kolejnych 20% w ciągu 5-9 lat, a u 10%nawet w ciągu 10-30 lat od pierwszych objawów.

Wystąpienie stwardnienia rozsianego u osób przed okresem pokwitania jest mało prawdopodobne, natomiast u osób w wieku podeszłym zmniejsza się częstość remisji.

U osób chorych, w przypadku wystąpienia zaparć należy do diety wprowadzić zwiększone ilości błonnika i płynów.

Triple Potency Lecithin       3 x 1 kaps. przed posiłkiem
Omega 3      3 x 1 kaps.  przed posiłkiem
Evening Primrose Oil       3 x 1 kaps.  przed posiłkiem
Vitamina E naturalna 100 j.m – bardzo ważna dawka lecznicza:      3 x 5-6kaps. w trakcie posiłków !!!
Beta Caroten       3 x 1 w trakcie posiłków
Stress Management (a najlepiej MEGA B  1 tabl. dziennie)      3 x 2 w trakcie posiłków
Power Mins      3 x 1 w trakcie posiłków
Ocean 21 lub   Polinesian Noni       2 x 30 ml przed posiłkami
Rhodiolin  3 x 1 lub  Shark Aids   3 x 2       przed posiłkami
C 500      3 x 2 w trakcie posiłku
Coenzym Q10 lub Super Co. Q10 Plus      3 x 1-3 wraz z Omega i TPLecithin
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---