Schizofrenia

Schizofrenia jest związanym z utratą prawidłowej oceny rzeczywistości zaburzeniem psychicznym o zwiastunowych, czynnych i rezydualnych objawach, do których należą urojenia, omamy, zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia formalne myślenia. Rozpoznanie tego schorzenia ustala się, jeśli opisane objawy trwają nie krócej niż przez okres sześciu miesięcy.

Do głównych objawów, które są pomocne w zdiagnozowaniu schizofrenii zalicza się;

  • wycofanie się z rzeczywistości,
  • urojenia, często prześladowcze, czasem odnoszące,
  • myślenie symboliczne,
  • inni ludzie mogą słyszeć myśli pacjenta, nasyłać mu myśli lub kierować nim,
  • urojenia wielkościowe lub religijne,
  • zazwyczaj słuchowe omamy,
  • jednostajny afekt lub nieadekwatne emocje,
  • rozkojarzenie myślenia,
  • wielomówność z nikłym przekazem informacji,
  • wahania aktywności.

Głównym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia choroby jest występowanie schizofrenii u osób spokrewnionych.

Choroba może być mylnie zdiagnozowana jako organiczne zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychotyczne wynikające z użycia lub nadużywania środków psychoaktywnych mogą wykazywać takie same objawy. Pod schizofrenię często podciąga się zaburzenia nastroju, a zwłaszcza afektywną chorobę dwubiegunową, oraz zaburzenia schizoafektywne.

Nie ma badania laboratoryjnego, które byłoby w stanie wykryć schizofrenię. Można jedynie wykonać badania, które wykluczą organiczne podłoże choroby. Czasem wykonuje się badania na obecność metali ciężkich w organizmie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---