Regulamin Strony

Strona została opracowane na podstawie fachowego piśmiennictwa, doświadczeń i opinii klientów oraz specjalistów. Materiały umieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjnyi w żadnym przypadku nie zastąpią porady lekarza. Produkty CaliVita należą do suplementów diety, które uzupełniają normalną diety. Powinno się dokładnie przeczytać informacje umieszczoną na polskiej etykiecie produktu, a w przypadkach pytań zasięgnąć opinii specjalisty.

Strona ta jest prowadzona, zarządzana i stanowi własność  Niezależnego Dystrybutora produktów CaliVitaR International. Niezależny Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za poszczególne treści, jak i całkowitą zawartość strony internetowej. CaliVitaR International ani żaden z jej oddziałów działających w poszczególnych krajach nie ponoszą odpowiedzialności za taką witrynę.

Produkty w ofercie CaliVitaR, występujące na tej stronie internetowej, posiadają status suplementu diety, odnoszą się do nich odpowiednie oświadczenia zdrowotne i nie mogą mieć zastosowania oświadczenia medyczne. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej.

Informacje umieszczone służą wyłącznie do celów informacyjno – edukacyjnych, i nie mogą zastąpić porady lekarskiej.

 

Serwis pisany jest zgodnie z KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe – Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA – Art. 54.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

---