Rak wątroby

rak watroby

Rak pierwotny wątroby – pierwotny złośliwy guz wątroby pochodzący z komórek miąższowych (hepatocytów), naczyń krwionośnych lub kanalika żółciowego, wyłączając pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe; poza typem włóknisto-blaszkowym prawie zawsze związany z inną chorobą wątroby leżącą u podłoża, zwykle z marskością.

Układ/narząd objęty procesem chorobowym: pokarmowy.

OBJAWY
wczesne stadium poddające się leczeniu:

 • zespół paraneoplazmatyczny – feminizacja, dojrzewanie przedwczesne,
 • wyczuwalne w badaniu fizykalnym guzki wątroby,
 • wiek 2-6 lat – opór wyczuwalny w jamie brzusznej, powiększona wątroba o nieregularnym kształcie;

najczęstsze objawy występujące u osób dorosłych:

 • rozpoznana marskość lub dominujące kliniczne objawy marskości – 80%,
 • bóle brzucha – 80%, w prawym górnym kwadrancie, pobolewania aż do intensywnego bólu, nasilającego się przy wstrząsaniu,
 • powiększenie wątroby – 80-90%, o nieregularnym kształcie, guzowatej, twardej, tkliwej,
 • utrata masy ciała – 30%,
 • szmer tętnicy wątrobowej – 20%,
 • odgłos tarcia – rzadko, częściej w razie przerzutów do wątroby,
 • nudności, wymioty,
 • gorączka- 10-50%, stan podgorączkowy, przerywana,
 • objawy paranowotworowe – osteoartropa-tia przerostowa, objawy rakowiaka, feminizacja, czerwienica,
 • krew w jamie otrzewnowej, najczęstszą przyczyną jest guz,
 • nie wyjaśniona dekompensacja dotychczas stabilnej marskości wątroby,
 • zespół Budda-Chiariego,
 • niedrożność żyły wrotnej, żyły głównej dolnej, żył nerkowych.

PRZYCZYNY

 • marskość – odpowiada za 60-80% przypadków; marskość alkoholowa stanowi najczęstszą przyczynę w krajach zachodnich; ryzyko rozwoju pierwotnego raka wątroby na tle marskości alkoholowej wynosi 3-10% w odniesieniu do zmian drobnoguzkowych,
 • zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B – związane z > 70% przypadków na całym świecie; najistotniejszy czynnik w krajach Afryki i Azji, lecz mniej ważny w krajach zachodnich; w USA HBsAg stwierdza się w 20% przypadków tego guza, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C – 50-70% pacjentów HBsAg(-) mających przeciwciała anty-HCV, ważny czynnik w rozwoju pierwotnego raka wątroby nie związanego z zakażeniem HBV, szczególny problem w krajach Bliskiego Wschodu,
 • mikotoksyny (atlatoksyny) – metabolity grzyba Aspergillus flavus, stanowiącego zanieczyszczenie żywotności; dwa rodzaje: B1 i pochodne oraz G1 i pochodne; B1 stanowi potencjalny karcynogen, najbardziej istotny w Afyce subsaharyjskiej i w Azji Południowo-Wschodniej, nie odgrywa istotnej roli w USA,
 • polimery chlorku winylu (nie produkt ostateczny) powodują gruczolakoraka.

CZYNNIKI RYZYKA

 • pierwotna choroba wątroby – marskość, przewlekłe aktywne zapalenie,
 • osoby HBsAg(+), anty-HCV(+),
 • przewlekłe stosowanie środków antykoncepcyjnych,
 • hemochromatoza,
 • niedobór alfai -antytrypsyny,
 • pierwotna marskość żółciowa,
 • zaburzenia metaboliczne (tyrozynemia, choroba Niemanna-Picka),
 • schistosomoza, kamica pęcherzyka żółciowego, torbiele dróg żółciowych,
 • cholangiosarcoma.

ROZPOZNANIE – DIAGNOSTYKA

 • wczesny guz nie dający objawów – u podłoża choroba wątroby, np. marskość, przewlekłe zapalenie wątroby; łagodne zmiany guzowate, przerzuty gruczolakoraka, kamica pęcherzyka żółciowego, polip pęcherzyka żółciowego,
 • późny guz dający objawy z powiększeniem wątroby – torbiel wątroby, gruczolak, naczyniak, ropień, złośliwe ogniska przerzutowe
 • w wątrobie, aktywna marskość, zawał wątroby, nacieki tłuszczowe, zakrzepica żył wątrobowych, żyły wrotnej, żyły głównej dolnej, wirusowe zapalenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby,
 • pęknięcie guza – wszystkie objawy ostrego brzucha, pourazowa obecność krwi w jamie otrzewnowej.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---