Rak trzustki

rak trzustki

Nowotwory złośliwe części zewnątrzwydzielniczej trzustki (w tym 90% gruczolakorak -adenocarcinoma, ponadto rak torbielakowo-gruczołowy – cystadenocarcinoma i rak pęcherzykowy – stanowią tylko 3% wszystkich nowotworów złośliwych, są jednak piątą pod względem częstości występowania przyczyną zgonów z powodu nowotworów w USA; nowotwory trzustki można podzielić na dwie kategorie:

 • zmiany okołobradawkowe – najczęściej gruczolakorak głowy trzustki; rzadziej spotykany jest rak brodawki Vatera, dwunastnicy i przewodu żółciowego wspólnego; zmiany w tej okolicy charakteryzują się żółtaczką, utratą masy ciała i bólami w jamie brzusznej,
 • zmiany trzonu i ogona trzustki – stanowią 30% gruczolakoraków trzustki; ze względu na zaotrzewnowe położenie i oddalenie od dróg żółciowych nowotwory te w chwili rozpoznania osiągają już zwykle znaczne rozmiary; do najczęstszych objawów należą utrata masy ciała i ból.

Układ/narząd (objęty procesem chorobowym): pokarmowy.

OBJAWY

 • utrata masy ciała (90%),
 • ból (75%),
 • żółtaczka (65%),
 • brak łaknienia (60%),
 • świąd skóry (40%),
 • cukrzyca (15%),
 • niedożywienie (75%),
 • powiększenie wątroby (65%),
 • macalny pęcherzyk żółciowy (25%),
 • bolesność uciskowa brzucha (20%),
 • macalny guz (10%),
 • wodobrzusze (5%).

PRZYCZYNY

 • etiologia nieznana, chociaż obserwuje się liczne związki i zależności,
 • obserwuje się związek z pochodzeniem rasowym, cukrzycą, paleniem tytoniu, narażeniem na działanie szkodliwych czynników środowiskowych i zawodowych i z zawartością tłuszczów w diecie,
 • po skorygowaniu danych dotyczących palenia tytoniu nie stwierdzono związku między zachorowaniami na raka trzustki a zapaleniem trzustki oraz spożywaniem alkoholu i kawy.

CZYNNIKI RYZYKA

 • wysoce prawdopodobne: przynależność rasowa, cukrzyca, palenie tytoniu,
 • możliwe: narażenie na działanie czynników środowiskowych i zawodowych, dieta bogata w tłuszcze.

ROZPOZNANIE DIAGNOSTYKA

 • kamica przewodowa,
 • zapalenie trzustki,
 • torbiel rzekoma trzustki,
 • rak przewodów żółciowych,
 • rak brodawki Vatera,
 • nowotwór dwunastnicy,
 • rak części wewnątrzwydzielniczej trzustki,
 • nowotwory złośliwe o różnym charakterze, uciskające z zewnątrz drogi żółciowe,
 • zwężenie dróg żółciowych,
 • torbiel przewodu żółciowego wspólnego.

BADANIA LABORATORYJNE

 • stężenie bilirubiny: u chorych z żółtaczką spowodowaną rakiem trzustki wynosi przeciętnie 15 mg/dl (256,5 u.mol/1), znacznie więcej niż w przypadku zmian nowotworowych (kamica przewodowa, zwężenie dróg żółciowych),
 • u chorego, u którego nagle wystąpiła żółtaczka mechaniczna ze stężeniem bilirubiny przekraczającym 10 mg/dl (171,0 u.mol/1), należy wstępnie przyjąć, że jest ona spowodowana zamknięciem przewodu żółciowego wspólnego przez nowotwór (do czasu wykazania, że jest inaczej),
 • aktywność fosfatazy alkalicznej w większości przypadków jest podwyższona, przeciętnie do 550 j.m./l – bez istotnej różnicy w stosunku do niedrożności nie związanej z nowotworem,
 • niedokrwistość występuje mniej więcej w 60% przypadków,
 • obecność krwi utajonej w stolcu stwierdza się u 90% chorych z nowotworami trzustki położonymi okołobrodawkowo,
 • podwyższoną aktywność amylazy stwierdza się u zaledwie 5% pacjentów,
 • markery nowotworowe: są bardzo przydatne w badaniach skriningowych i przy ocenie zaawansowania choroby nowotworowej; mogą wykazywać znaczną swoistość, zwłaszcza w razie skojarzonego zastosowania kilku markerów; badania z użyciem markerów nowotworowych stanowią dziedzinę diagnostyki dynamicznie się rozwijającą; w przyszłości można się spodziewać odkrycia nowych markerów i opracowania doskonalszych testów laboratoryjnych,

ZAPOBIEGANIE: unikanie palenia tytoniu.


POWIKŁANIA

 • ból,
 • żółtaczka,
 • niedożywienie,
 • cukrzyca – zwłaszcza u chorych po totalnej pankreatektomii,
 • śmiertelność okołooperacyjna – 10-40%.

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---