Rak przełyku

rak przełyku

Nowotwór przełyku - rozwija się pierwotnie w przełyku, najczęściej w jego dolnej jednej trzeciej; typy histologiczne:

 • rak płaskonabłonkowy,
 • gruczolakorak (obecnie ponad 25% raków przełyku); w chwili rozpoznania aż w 80% stwierdza się już przerzuty do węzłów chłonnych,
 • nowotwory łagodne przełyku – występują rzadko; typy histologiczne: mięśniak gładkokomórkowy (najczęstszy), brodawczak, polipowate włókniakonaczyniaki.

Układ/narząd objęty procesem chorobowym: pokarmowy.

OBJAWY

 • dysfagia przy połykaniu pokarmów stałych, stopniowo nasilająca się w ciągu tygodni lub miesięcy,
 • zarzucanie treści pokarmowej i zachłyśnięcie (zwłaszcza w nocy),
 • stopniowa utrata masy ciała,
 • wyniszczenie,
 • powiększenie węzłów chłonnych nadobojczykowych,
 • niedrożność przełyku,
 • czkawka,
 • kaszel,
 • chrypka,
 • palce pałeczkowate,
 • przewlekłe krwawienie z przewodu pokarmowego.

PRZYCZYNY: nieznana; w większości przypadków rak przełyku rozwija się pierwotnie, czasem jednak jest to nowotwór pochodzący z innych okolic.

CZYNNIKI RYZYKA

 • palenie papierosów,
 • nadużywanie alkoholu,
 • nowotwory głowy i szyi,
 • nadmiar azotanów w pożywieniu,
 • zwężenie przełyku po oparzeniu ługiem,
 • achalazja wpustu,
 • niedokrwistość z atrofią przełyku,
 • metaplazja – przełyk Barretta (rozwija się u 10-40% pacjentów z przewlekłym retluksem żołądkowo-przełykowym),
 • zespół złego wchłaniania (celiakia),
 • napromieniowanie,
 • refluks żołądkowo-przełykowy.

ROZPOZNANIE – DIAGNOSTYKA

 • nienowotworowe przyczyny zaburzeń połykania; achalazja wpustu,
 • zaburzenia motoryki przełyku,
 • ucisk przełyku z zewnątrz (zmiany chorobowe w śródpiersiu lub płucach).

BADANIA LABORATORYJNE
biopsja lub biopsja szczoteczkowa przełyku, niedokrwistość.

TRYB LECZENIA

 • hospitalizacja,
 • po zasadniczym leczeniu potrzebna aas; opieka w domu lub w wyspecjalizowanym ośrodkach.

LECZENIE OGÓLNE
Możliwości leczenia paliatywnego obejmuję: operacje paliatywne, radioterapię, chemiotepię, fotokoagulację laserową, laserową terafotodynamiczną, rozszerzanie mechaniczne założenie protezy przełyku (intubację przełyku) lub połączenie tych metod; indywidualny wybór leczenia zależy od zaawansowania nowotworu i dominujących objawów oraz od stanu zdrowia pacjenta.

DIETA

 • płynna lub papkowata,
 • wysokokaloryczna.

ZAPOBIEGANIE

 • unikanie palenia tytoniu, spożywania nadmiaru alkoholu, narażenia na żrące środki chemiczne,
 • regularna kontrola endoskopowa osób o zwiększonym ryzyku zachorowania (przełyk Barretta, nowotwory głowy i szyi).

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---