Rak pochwy

Nowotwór pochwy

 • zmiana złośliwa: (rak in situ) zmiana nowotworowa dotyczy całej grubości nabłonka pokrywającego ; naciek nie przekracza błony podstawnej nabłonka,
 • inwazja nowotworowa: zmiany nowotworowe złośliwe w pochwie składają się u 90% pacjentek z komórek płaskonabłonkowych, a u pozostałych 10% są to gruczolakoraki, mięsaki i czerniaki; rak jasnokomórkowy jest odmianą gruczolakoraka,
 • aby zmiana mogła zostać zaliczona do nowotworu złośliwego pochwy, musi dotyczyć jedynie pochwy; jeśli rak nacieka szyjkę lub srom, to taki guz jest uznawany za pierwotnego raka szyjki lub sromu.

Układ/narząd objęty procesem chorobowym: rozrodczy.
OBJAWY

 • nieprawidłowe krwawienie jest objawem najbardziej typowym; jest ono wynikiem obecności guza o kalafiorowatym kształcie,
 • bolesne współżycie,
 • krwawienia po stosunkach są wynikiem bezpośredniego urazu guza,
 • ból oraz dolegliwości związane z wodonerczem występują wtedy, gdy guz nacieka otaczające tkanki i dochodzi do kości miednicy,
 • w populacji dziecięcej mięsaki mogą występować jako guzy wystające z pochwy albo być przyczyną nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych.

PRZYCZYNY

 • kobiety po histerektomii z nowotworem złośliwym szyjki w wywiadzie są w wyższym stopniu narażone na rozwój raka płaskonabłonkowego pochwy, wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) towarzyszy gruczolakorakom oraz rakom płaskona-błonkowym sromu, pochwy i szyjki,
 • palące tytoń są narażone w większym stopniu,
 • gruczolakorak jasnokomórkowy pochwyu młodych kobiet często powstaje u narażonych na działanie dwuetylostyIbestrolu; jego występowanie, choć niezwykle rzadkie, dotyczy 1:1000 do 1:10 000 wszystkich kobiet poddanych działaniu dwuetylostylbestrolu,
 • przerzuty znajdowane w pochwie pochodzą z innych zmian nowotworowych narządu płciowego,
 • rak nerki i rak sutka mogą dać przerzuty do pochwy (rzadko).
 • do pochwy może dawać przerzuty zarówno rak nerki, jak i rak piersi (rzadko).

CZYNNIKI RYZYKA

 • w wywiadzie stwierdzenie raka płaskona-błonkowego szyjki i sromu,
 • palenie tytoniu,
 • wielu partnerów seksualnych.

ROZPOZNANIE – DIAGNOSTYKA

 • śródnabłonkowe nowotworzenie w pochwie (VAIN) odnosi się do zmian nowotworowych, które nie przekraczają błony podstawnej,
 • biopsja daje pewność, że zmiana inwazyjna nie zostanie przeoczona; zmiana inwazyjna przekraczająca błonę podstawną nigdy nie może być traktowana zachowawczo; inne zmiany nowotworowe, takie jak rak trzonu, szyjki, pęcherza moczowego lub okrężnicy, mogą naciekać pochwę lub dawać do niej przerzuty,
 • u kobiet w wieku rozrodczym należy wziąć pod uwagę możliwość występowania choroby trofoblastu; pochwa jest częstym miejscem przerzutów; biopsja zazwyczaj wskazuje ognisko pierwotne guza.

BADANIA LABORATORYJNE: badanie cytologiczne zazwyczaj jest dodatnie, jeśli istnieje wyraźna zmiana.

PATOLOGIA

 • stopień O – rak in situ,
 • stopień I – guz naciekający, nie zajmujący tkanek przypochwia,
 • stopień II – naciek w przypochwiu, bez zajęcia ścian miednicy,
 • stopień III – naciek w przypochwiu do ściany bocznej,
 • stopień IV A – guz naciekający pęcherz lub odbytnicę,
 • stopień IV B – odległe przerzuty.

TRYB LECZENIA: ambulatoryjny lub hosoM zacja w zależności od zastosowanego leczenia.

LECZENIE OGÓLNE

 • rak in situ może być leczony różnymi metodami: laserem waporyzującym pod kontrolą mikroskopową, kremem dopochwowym zawierającym 5-fluorouracyl, częściowym wycięcepochwy,
 • brak zadowalających wyników po zastosowaniu chemioterapii w odniesieniu do raka płaskonabłonkowego,
 • we wszystkich rodzajach guzów przerzuty odlegle raka pochwy są w niewielkim stccnk wrażliwe na chemioterapię.

INFORMACJA DLA CHOREGO
Jest to nowotwór rzadko występujący; pacjentki ze schorzeniem tego typu powinny byc leczone przez doświadczonego lekarza,
więcej informacji można uzyskać w poradniach onkologicznych.


 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---