Rak płuc

Najczęstszym nowotworem pierwotnym płuc jest rak; wyróżnia się dwie duże grupy; są to:

 • rak niedrobnokomórkowy, w tym rak płaskonabłonkowy (najczęstszy), gruczolakorak i rak wielokomórkowy,
 • rak drobnokomórkowy,

Inne nowotwory złośliwe płuc są liczne, ale występują rzadko (chłoniak, blastoma, mięsak itp.).

Układ/narząd objęty procesem chorobowym: oddechowy.

OBJAWY

 • przebieg może być bezobjawowy:
 • płucna osteoartropatia przerostowa,
 • kaszel,
 • utrudniony oddech,
 • krwioplucie,
 • ograniczenie wydolności fizycznej,
 • ból w klatce piersiowej,
 • chrypka,
 • świsty,
 • nadmierne zmęczenie,
 • duszność,
 • ból obręczy barkowej/ramion,
 • zaburzenia połykania,
 • bóle kostne,
 • chudnięcie,
 • zespół żyły czczej górnej,
 • niedokrwistość.

PRZYCZYNY

 • palenie tytoniu (w przeszło 90%),
 • narażenie na działanie azbestu,
 • przewlekłe zwłókniające zapalenie płuc,
 • etery halogenowe,
 • arsen nieorganiczny,
 • radioizotopy,
 • zanieczyszczenie atmosfery,
 • inne metale.


ROZPOZNANIE –  DIAGNOSTYKA

 • rak przerzutowy,
 • ziarniniak,
 • potworniak.

BADANIA LABORATORYJNE

 • morfologia krwi (niedokrwistość),
 • badanie stężeń Na+, K+, Ca2+ i aktywności enzymów wątrobowych,
 • czas protrombinowy, czas tromboplastynowy, liczba płytek.

TRYB LECZENIA
Hospitalizacja w razie leczenia chirurgicznego, ambulatoryjna chemioterapia lub radioterapia  w przypadku raka drobnokomórkowego.

LECZENIE OGÓLNE

 • radioterapia,
 • immunoterapia,
 • w razie potrzeby zwalczanie bólu,
 • poradnictwo psychologiczne.

POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: w raku niedrobnokomórkowym leczenie chirurgiczne jeżeli jest możliwe: stadia I i II i niektóre przypadki w stadium III.

 • ZAPOBIEGANIE
 • zaprzestanie palenia tytoniu,
 • unikanie narażenia na działanie azbestu,
 • unikanie narażenia zawodowego na metale,
 • do rozważenia profilaktyka retinoidami, np. beta-karotenem.

POWIKŁANIA

 • powstanie przerzutów,
 • miejscowe nawroty,
 • powikłania pooperacyjne;
 • działania uboczne chemioterapii lub radioterapii: dysfagia (wywołana przez napromienianie, grzybicza),
 • zakażenia,
 • krwawienie,
 • popromienne zapalenie płuc;
 • zespół żyły głównej górnej;
 • niedodma;
 • ucisk na rdzeń kręgowy;
 • ropień płuca;
 • zespół Homera;
 • hiperkalcemia (ektopowe wydzielanie hormonu przytarczyc);
 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH);
 • stan nadkrzepliwości; terminalny niepokój (brak łaknienia, duszność).

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---