Rak nerki

Rak, nowotwór nerek

Gruczolakorak miąższu nerki – najczęstszy nowotwór lity nerek – stanowi zarazem 2-3% przypadków wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych; wśród nowotworów złośliwych znajduje się pod względem częstości występowania u mężczyzn na 9 miejscu, a u kobiet na 13 miejscu.

Układ/narząd objęty procesem chorobowym: moczowy.

OBJAWY

 • lity guz nerki, zwykle wielkości 6-7 cm, wykrywany przypadkowo w braku innych objawów (dzięki upowszechnieniu się badań TK i MR),
 • krwiomocz – 50-60%,
 • przyśpieszony OB – 50-60%,
 • wyczuwalny guz w jamie brzusznej – 24-45%,
 • niedokrwistość-21-41%,
 • ból w bocznej okolicy brzucha – 35-40%,
 • nadciśnienie tętnicze – 23-38%,
 • utrata masy ciała – 28-36%,
 • gorączka-7-17%,
 • upośledzenie czynności wątroby -10-15%,
 • klasyczna triada objawów: krwiomocz, guz w jamie brzusznej, ból w boku – 7-10%,
 • hiperkalcemia – 3-6%,
 • zwiększenie liczby erytrocytów (poliglobulia) 3-4%,
 • żylaki powrózka nasiennego – 2-3%,
 • u pacjentów ze zmianami zakrzepowymi w żyle głównej mogą wystąpić obrzęki kończyn dolnych, nowo powstałe żylaki powrózka nasiennego, rozszerzenie powierzchownych żył brzusznych, albuminuria, zatorowość płucna, zmiana guzowata w prawym przedsionku serca lub znak czynności zmienionej chorobowo nerki.


CZYNNIKI RYZYKA

 • palenie papierosów,
 • otyłość,
 • środowisko miejskie,
 • kadm,
 • azbest,
 • produkty uboczne rafinacji ropy naftowej,
 • zakażenie wirusem opryszczki,
 • nadużywanie fenacetyny i innych leków przeciwbólowych (związek z rakiem miedniczki nerkowej wywodzącym się z nabłonka przejściowego).

ROZPOZNANIE – DIAGNOSTYKA

 • wodonercze,
 • torbielowatość nerek,
 • gruźlica nerki,
 • kamica nerkowa,
 • zawał nerki,
 • łagodna torbiel nerki,
 • rak miedniczki nerkowej z nabłonka przejściowego.

BADANIA LABORATORYJNE

 • niedokrwistość,
 • poliglobulia,
 • krwiomocz,
 • możliwe podwyższenie aktywności fosfatazy alkalicznej,
 • przyśpieszony OB,
 • komórki nowotworowe w moczu,
 • hiperkalcemia,
 • podwyższona aktywność reniny,
 • komórki raka z nabłonka przejściowego (rzadko spotykane).


PATOLOGIA

 • rak miąższu nerki charakteryzuje się ekspansją w postaci guza poza obręb kory nerki,
 • rak miąższu nerki osiąga przeciętnie wielkość 7-8 cm i w odmianie jasnokomórkowej zwykle ma barwę żółtą lub żółtopomarańczową, wynikającą z dużej zawartości lipidów; przeciętna wielkość raka nerki w chwili rozpoznania jest obecnie mniejsza niż dawniej w związku z jego wczesnym przypadkowym wykrywaniem przy okazji innych badań,
 • odmiana ziarnistokomórkowa ma raczej barwę szarą lub białawą, guzy niewielkich rozmiarów są jednorodne,
 • w obrębie dużych guzów mogą się znajdować ogniska martwicze lub krwotoczne,
 • w części przypadków guz jest otoczony torebką rzekomą,
 • zakrzepy w żyle głównej dolnej spowodowane przez komórki nowotworowe zazwyczaj nie naciekają ściany żyły,
 • mikroskopowo stwierdza się mieszaninę komórek jasnych i ziarnistych, a niekiedy również mięsakopodobnych.


TRYB LECZENIA: hospitalizacja.


ZAPOBIEGANIE

 • niepalenie tytoniu,
 • rozsądne zwyczaje dietetyczne,
 • unikanie stresu oraz kontaktu z azbestem, kadmem i produktami rafinacji ropy naftowej.

POWIKŁANIA

 • niedowład kończyn dolnych – pojawia się nagle, bez wcześniejszych objawów, w wyniku przerzutów do kręgosłupa,
 • przerzuty do o.u.n. nie należą do rzadkości,
 • mniej więcej u 30% pacjentów chorych na raka nerki przerzuty są już obecne w chwili ustalenia rozpoznania; najczęściej są to przerzuty do płuc (50-60%), kości (30-40%), okolicznych węzłów chłonnych (15-30%), mózgu (10%) i przylegających narządów wewnętrznych (10%).


WPŁYW WIEKU

 • wiek dziecięcy: wyjątkowo rzadko u dzieci,
 • wiek podeszły: najczęściej w 5 i 6 dekadzie życia,

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---