Rak macicy

Rak macicy- Rak endometrium:

 • nowotwór złośliwy błony śluzowej macicy; wielkość guza: mała, średnia, duża; typ histologiczny: rak gruczołowy, rak płaskonabłonkowy (złośliwy z elementów płaskonabłonkowych), jasnokomórkowy, gruczołowobrodawkowaty; mięsaki:
 • guz mezodermalny mieszany z przewodów Mullera, heterologiczne elementy, takie jak chrząstki i kości, homologiczne elementy z zawiązków przewodów Mullera,
 • mięsak endometrialny zrębu rozwija się z elementów zrębu w błonie śluzowej macicy,
 • mięsak gładkokomórkowy rozwija się w mięśniówce macicy lub w mięśniaku.

Układ/narząd objęty procesem chorobowym: rozrodczy.

OBJAWY

 • bardzo częstym objawem są krwawienia pomenopauzalne; każde plamienie w tym okresie wymaga wyjaśnienia,
 • czasami, gdy pacjentka wydali część tkanki nowotworowej, łatwiej ustalić rozpoznanie; mięsak:
 • guz mezodermalny mieszany z przewodów Mullera – krwawienie i wydalanie tkanki nowotworowej,
 • mięsak gładkokomórkowy – przypuszczalnie rozwija się z istniejącego w macicy mięśniaka,
 • wyłyżeczkowanie jamy macicy rzadko pozwala ustalić rozpoznanie.


PRZYCZYNY

 • rak endometrium – zależny od estrogenów; jego wystąpieniu sprzyjają:
 • zespół wielotorbielowatych jajników,
 • otyłość,
 • przewlekły brak owulacji,
 • hormonalna terapia zastępcza (zastępcze podawanie estrogenów bez progesteronu powoduje 70-krotny wzrost ryzyka; kiedy podaje się progesteron, ryzyko nigdy nie spada do zera, ale ogólnie zmniejsza się w całej populacji); mięsaki:
 • etiologia nieznana.


CZYNNIKI RYZYKA

 • wczesna menarche,
 • późna menopauza,
 • brak potomstwa,
 • nadciśnienie tętnicze i cukrzyca często są skojarzone z otyłością o niejasnej etiologii.

ROZPOZNANI – DIAGNOSTYKA

 • atypowy rozrost endometrium (zmiany przed-rakowe błony śluzowej macicy),
 • krwawienie w razie raka szyjki,
 • rak jajnika naciekający macicę,
 • rak gruczołowy szyjki,
 • endometrioza.


BADANIA LABORATORYJNE

 • badania czynnościowe wątroby,
 • CA125 – podwyższony w razie choroby w obrębie jamy brzusznej.


PATOLOGIA

stopień I:

 • A – zmiana ograniczona do endometrium,
 • B- naciekanie dotyczy mniej niż 50% mięśniówki,
 • C – naciekanie dotyczy przeszło 50% mięśniówki;

stopień II:

 • A – inwazja błony śluzowej szyjki macicy (mikroskopowa),
 • B- naciekanie zrębu szyjki (mikroskopowe);

stopień III:

 • A – komórki nowotworowe są znajdowane w wymazie cytologicznym pobieranym z otrzewnej (wskutek zajęcia przydatków),
 • B- przerzuty do pochwy,
 • C – przerzuty do miednicy (zajęcie węzłów chłonnych przyaortalnych);

stopień IV:

 • A – naciekanie błony śluzowej pęcherza moczowego i odbytnicy,
 • B- odległe przerzuty (zajęte węzły chłonne pachwinowe);

w każdym ze stopni zaawansowania występują podgrupy, w zależności od stopnia zróżnicowania:

 • G1 – dobrze zróżnicowany,
 • G2 – średnio zróżnicowany,
 • G3 – słabo zróżnicowany.


BADANIA POMOCNICZE:
wszystkie, które wykonuje się przed zabiegiem operacyjnym.

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

 • zdjęcie klatki piersiowej: najczęstsze umiejscowienie przerzutów w płucach; rzadko (z wyjątkiem zaawansowanej choroby) przerzuty są
 • znajdowane w wątrobie i kościach,
 • badanie tomografem komputerowym kości, wątroby, śledziony: nie należy do rutynowego postępowania, czasami jednak jest konieczne,
 • mammografia (rak endometrium często współistnieje z rakiem sutka),
 • wlew kontrastowy (rak endometrium często współistnieje z rakiem okrężnicy), rezonans magnetyczny wskazuje dokładne stopień naciekania mięśniówki, nie zawsze jednak zysk z badania przewyższa jego koszt.
 • ultrasonografia przezpochwowa wykazuje pogrubiałe echo endometrium przed wyłyżeczkowaniem, pomagając w ustaleniu rozpoznania


TRYB LECZENIA: leczenie szpitalne, chirurgiczne.

LECZENIE OGÓLNE

 • radioterapia ma zastosowanie w zapobieganiu nawrotom raka w kikucie pochwy,
 • w razie przerzutów odległych zastosowanie w 30% przypadków ma hormonoterapia oparta na progestagenach; środkami w leczeniu chemioterapeutycznym są cysplatyna (Blastc-lem, Cisplatinum, Platamine) i adriamycyna (Adriamycin, Adriblastin).


ZAPOBIEGANIE

 • u młodych kobiet z otyłością lub brakiem owulacji prewencja raka trzonu macicy polega na podawaniu progesteronu w sposób cykliczny w celu zapobieżenia nadmiarowi estrogenów lub na stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych,
 • w razie stosowania estrogennej terapii zastępczej pacjentka powinna zawsze nosić wkładkę gestagenną do czasu poddania się zabiegowi wycięcia macicy.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---