Rak jamy ustnej

Jama ustna
Nowotwory złośliwe rozwijające się w obrębie warg, języka, dna jamy ustnej, gruczołów ślinowych, wewnętrznej powierzchni policzków, dziąseł lub podniebienia; w 90% są to nowotwory płaskonabłonkowe; resztę stanowią chłoniaki, czerniaki, gruczolakoraki (wywodzące się z drobnych gruczołów ślinowych) i mięsaki.

Układ/narząd objęty procesem chorobowym: pokarmowy.

OBJAWY

 • zaburzenia połykania,
 • bolesność przy połykaniu,
 • niewyraźna mowa,
 • zachłystywanie się podczas picia, związane z nieszczelnością połączenia jamy nosowej
 • i gardła wskutek obecności guza,
 • ból po stronie guza promieniujący do ucha,
 • krucha masa guza, egzofityczna, naciekająca poziomo lub mająca postać owrzodzenia, często tkliwa przy dotyku i mogąca imitować naciek zapalny; zazwyczaj można stwierdzić twarde, wałowate brzegi otaczające owrzodzenie,
 • twardy guz na szyi wskazuje na obecność przerzutów do węzłów chłonnych wzdłuż żyły szyjnej wewnętrznej.

PRZYCZYNY

 • palenie lub żucie tytoniu,
 • zażywanie tabaki (popularne w południowych stanach USA),
 • nadużywanie alkoholu,
 • promieniowanie ultrafioletowe (w przypadku raka wargi),
 • niedokrwistość z niedoboru ryboflawiny lub żelaza oraz zespół Plummera-Vinsona wykazują związek z nowotworami jamy ustnej,
 • żucie nasion lub liści areki.

ROZPOZNANIE – DIAGNOSTYKA

 • wysiękowe zapalene migdałków podniebiennych (zazwyczaj umiejscowione obustronnie),
 • zapalenie błon śluzowych jamy ustnej lub języka o charakterze infekcyjnym, głównie na tle zakażenia Candida albicans,
 • nowotwory łagodne jamy ustnej (powolny wzrost, zazwyczaj bez owrzodzeń i nadżerek),
 • mięsak Kaposiego,
 • ziarniniak grzybiasty,
 • zmiany przedrakowe, takie jak leukoplakia lub erytroplazja,
 • liszaj płaski,

BADANIA LABORATORYJNE:

Badania wydolności wątroby w celu wykluczenia obecności przerzutów w wątrobie zapalenie wątroby.

PATOLOGIA: mikroskopowe cechy nowotworu złośliwego właściwe danemu rodzajowi komórek.

TRYB LECZENIA

 • leczenie operacyjne w warunkach szpitalnych,
 • postępowanie różni się znacznie w zależności od umiejscowienia zmiany (w obrębie je ka, policzka, gardła, podniebienia itp.).

LECZENIE OGÓLNE

 • zmiany nowotworowe niemożliwe do usunięcia (nieresekcyjne) leczy się paliatywnie za mocą radioterapii lub chemioterapii,
 • zasadnicze znaczenie dla gojenia ran po operacji ma zapewnienie właściwego stanu żywienia pacjenta; chory, który nie może sprawnie połykać, wymaga odżywiania przez sondę żołądkową lub przez gastrostomię.

DIETA

 • zależna od rozległości procesu nowotwowego oraz zdolności pacjenta do gryzienia i połykania,
 • w czasie leczenia wczesnych zmian nowotworowych zwykle nie są potrzebne ograniczenia dietetyczne; w razie zmian bardziej zaawansowanych wskazana jest dieta płynno-papkowata.

INFORMACJA DLA CHOREGO: odpowie broszury informacyjne dla pacjentów


ZAPOBIEGANIE

 • unikanie palenia i żucia tytoniu,
 • ograniczanie spożywania alkoholu.

POWIKŁANIA

 • zniekształcenia o charakterze czynnościowym i kosmetycznym, wynikające z rozległości zabiegu i zaawansowania nowotworu,
 • stany zapalne jamy ustnej po radioterapii lub chemioterapii, często powikłane kandydozą,
 • długotrwałe zaburzenia połykania pokarmów w następstwie zabiegu operacyjnego lub radioterapii,
 • długotrwałe zaburzenia artykulacji mowy i przełykania śliny, zależne od zakresu resekcji języka.

PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE

 • w przypadku nowotworów wcześnie wykrytych i właściwie leczonych odsetek wyleczeń sięga 80%.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---