Rak jajnika

Nowotwór jajnika
Różnorodne nowotwory pochodzące z nabłonka, sznurów płciowych, komórek zrębu, komórek płciowych lub jako przerzuty do jajnika. Zalicza się do nich:
z komórek nabłonkowych:

 • rak surowiczy (nabłonek podobny do jajowodowego);
 • rak śluzotwórczy (nabłonek śluzówki szyjki macicy i przewodu pokarmowego);
 • rak endometrialny (nabłonek endometrialny);
 • rak jasnokomórkowy (śródnercze);
 • guz Brennera (nabłonek płaski typu przejściowego);
 • mięsakorak i rak mieszanokomórkowy mezodermalny;

ze zrębu jajnika:

 • guz z komórek warstwy ziarnistej jajnika;
 • otoczkowiak;
 • guz z komórek Sertolego-Leydiga;
 • obojnaczak;
 • guz z komórek lipidowych;

z gamet:

 • potworniak (dojrzały np. torbiel skórzasta] i niedojrzały);
 • rozrodczak;
 • rak zarodkowy;
 • gonadoblastoma;
 • guz zatoki endodermalnej;
 • nabłoniak kosmówkowy złośliwy;

choroba przerzutowa pochodząca z:

 • sutka;
 • endometrium;
 • chłoniaka;
 • przewodu pokarmowego (guz Krukenberga).

Układ/narząd objęty procesem chorobowym: rozrodczy, endokrynny/metaboliczny.

OBJAWY

 • niecharakterystyczne objawy żołądkowo-jelitowe,
 • wzdęcia brzucha i niestrawność,
 • napięcie brzucha, bolesność, powiększenie obwodu brzucha,
 • okresowe upławy z pochwy,
 • nieregularne krwawienia pochwowe,
 • wodobrzusze,
 • guzowatości w zagłębieniu odbytniczo-macicznym,
 • guzy miednicy,
 • bolesne stosunki,
 • utrata masy ciała.

CZYNNIKI RYZYKA

 • późna pierwsza ciąża (w wieku powyżej 30 lat),
 • obciążony wywiad rodzinny.

ROZPOZNANIE – DIAGNOSTYKA

 • nowotwory przewodu pokarmowego, nowotwory narządu płciowego,
 • zespół nadwrażliwego jelita grubego,
 • zapalenie okrężnicy,
 • niewydolność wątroby z wodobrzuszem,
 • ropień jajowodowo-jajnikowy,
 • włókniaki macicy.

BADANIA LABORATORYJNE
antygen rakowy CA-125 (stężenie prawidłowe: < 35 u.g/ml),
próby wątrobowe w celu wykluczenia choroby wątroby,
antygen karcynoembrionalny (CEA), jeśli podejrzewa się pierwotnego raka przewodu pokarmowego,
gonadotropina kosmówkowa (p-HCG); alfa-fetoproteina (AFP) w guzach pochodzących z pęcherzyka żółtkowego

TRYB LECZENIA

 • hospitalizacja,
 • chirurgiczne pobranie wycinka z guza jest poddawane krytyce; onkolodzy zalecają chemioterapię i/lub radioterapię.


POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE

w nowotworach pochodzenia nabłonkowego:

 • całkowite wycięcie macicy wraz z przydatkami,
 • wycięcie sieci,
 • biopsja łącznie z oceną węzłów chłonnych:

w nowotworach pochodzących z komórek zarodkowych (rzadko występują obustronnie):

 • u młodych pacjentek wycięcie przydatków (zazwyczaj jednostronne, jeśli zajęty jest tylko jeden jajnik),

bardzo przydatne są badania, rozmazy, wymazy itp. z płynu wysiękowego, ze zrostów z otrzewnej, z sieci itp.
DIETA

 • dieta wysokobiałkowa,
 • ocena stężenia białka w surowicy w przypadku objawów wodobrzusza.

ZAPOBIEGANIE

 • profilaktyczne wycięcie jajników jest polecane u kobiet, u których stwierdzono dwukrotnie w rodzinie (u krewnych pierwszego stopnia) raka nabłonkowego jajnika,
 • podkreśla się ochronną rolę antykoncepcji doustnej,
 • badania przesiewowe celem stwierdzenia obecności guzów jajnika z użyciem USG lub oznaczeń antygenu CA-125 są nadal zbyt kosztowne dla publicznej służby zdrowia; wydaje się, że w przypadku raka nabłonkowego ważną rolę odgrywa częstotliwość owulacji; owulacja powoduje, że powierzchniowy nabłonek znajduje się w stanie „przepływu” i to może promowa
 • genetyczne zmiany konieczne do niekontrolowanego wzrostu i zwyrodnienia nowotworowego; zgodnie z tym następujące czynniki odgrywają rolę ochronną:
 • stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych;
 • wielorództwo;
 • późna pierwsza miesiączka;
 • wczesna menopauza;
 • kobiety w okresie przedmenopauzalnym powinno się zachęcać do stosowania doustnych pigułek antykoncepcyjnych; zawarta w nich progestyna może chroni przed powstaniem raka jajnika przez regulowanie apoptozy nabłonka jajnika.

POWIKŁANIA

 • wysięk w opłucnej,
 • obrzęk rzekomośluzakowaty,
 • wodobrzusze,
 • zmiany popromienne po radioterapii lub objawy uboczne po chemioterapii,
 • zaparcia,
 • niedożywienie,
 • zaburzenia elektrolitowe,
 • wytworzenie przetoki.

PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE

 • uzależniony od typu histologicznego, stopnia zaawansowania i współistniejących chorób,
 • w stopniu I zaawansowania klinicznego: 5-letnie przeżycie osiąga 80% chorych,
 • w stopniu II zaawansowania klinicznego: 5-letnie przeżycie – 60%,
 • w stopniu III zaawansowania klinicznego (III stopień raka nabłonkowego): 5-letnie przeżycie-15-30%,
 • w stopniu IV zaawansowania klinicznego: 5-letnie przeżycie -10%.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---