Rak gruczołu krokowego

Gruczoł krokowy (stercz) jest zbudowany z pęcherzykowych (graniastych) gruczołów i ich przewodów, ułożonych promieniście, oraz zrębu zawierającego naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy; rak stercza jest w 95% rakiem gruczołowym;  wyróżniamy klasyfikację:

 • T1 – klinicznie nie rozpoznany guz, nie wykryty palpacyjnie lub w badaniu obrazującym;
 • T1a – incydentalne wykrywanie tkanki nowotworowej w 5% preparatów histopatologicznych tkanek po resekcji lub w mniejszym odsetku;
 • T1b – incydentalne wykrywanie tkanki nowotworowej w przeszło 5% preparatów histopatologicznych tkanek po resekcji;
 • T1c – wykrycie nowotworu za pomocą biopsji cienkoigłowej (np. z powodu podwyższonego stężenia PSA);
 • T2 – nowotwór ograniczony do gruczołu krokowego*;
 • T2a – nowotwór zajmuje jeden płat;
 • T2b – nowotwór zajmuje oba płaty;
 • T3 – nowotwór przechodzi przez torebkę;
 • T3a – nowotwór powiększa się poza torebką (jednostronnie lub obustronnie);
 • T3b – nowotwór nacieka pęcherzyki nasienne;
 • T4 – nowotwór jest unieruchomiony lub nacieka przylegające struktury inne niż pęcherzyki nasienne; szyjkę pęcherza moczowego, zewnętrzny zwieracz, odbytnicę, mięśnie dźwigacze i/lub ścianę miednicy; ł nowotwór wykryty w jednym płacie lub obu płatach za pomocą biopsji cienkoigłowej, lecz nie daje się on wykryć palpacyjnie lub w badaniach obrazujących; klasyfikuje się go jako T1c;


OBJAWY

 • może być bezobjawowy zarówno we wczesnym, jak i późnym okresie choroby,
 • stwardnienie stercza stwierdzane podczas badania per rectum,
 • obecność guzków lub gruczoł twardy w całości,
 • objawy utrudnionego odpływu moczu,
 • ostre zatrzymanie moczu,
 • krwiomocz (rzadko),
 • bóle kostne,
 • utrata masy ciała,
 • niedokrwistość,
 • trudności w oddychaniu,
 • obrzęki limfatyczne,
 • objawy neurologiczne,
 • limfadenopatie.


CZYNNIKI RYZYKA

 • predyspozycje genetyczne,
 • wpływ hormonów endogennych,
 • narażenie na działanie chemicznych preparatów karcynogennych,
 • choroby przenoszone drogą płciową,
 • mężczyźni powyżej 60 r.ż.,
 • ostatnio przypuszcza się, że wazektomia zwiększa ryzyko raka; brak na to dowodów.

ROZPOZNANIE – DIAGNOSTYKA

 • łagodny guzkowaty rozrost stercza,
 • kamienie w prostacie,
 • gruczolak stercza,
 • powiększenie pęcherzyków nasiennych.

BADANIA LABORATORYJNE

 • podwyższone stężenie swoistego antygenu stercza (PSA),
 • podwyższenie aktywności kwaśnej fosfatazy w razie przerzutów,
 • podwyższenie aktywności zasadowej fosfatazy w razie przerzutów,
 • badanie cytologiczne moczu rzadko pomocne.


TRYB LECZENIA: hospitalizacja w raae z biegu chirurgicznego; ambulatoryjny przy i nym leczeniu.

LECZENIE OGÓLNE

 • leczenie zachowawcze lub paliatywne powyżej 70 r.ż.,
 • naświetlanie promieniowaniem zewnętrznym lub brachyterapia za pomocą implantów.
 • całkowita blokada androgenów.


PRZEBIEG CHOROBY I ROKOWANIE

 • wczesne rozpoznanie oraz leczenie powinny doprowadzić do wyleczenia,
 • w zaawansowanej chorobie dobre rokowanie w przypadkach wrażliwych na leczenie hormonalne,
 • w zaawansowanej chorobie opornej na leczenie hormonalne progresja następuje przeciętnie w ciągu 18 mieś.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---