Polio

Polio

POLIO jest ostrym schorzeniem, objawiającym się jako aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W większości przypadków ma przebieg dwufazowy: po okresie nieswoistych objawów zakażenia w sposób nagły występują porażenia mięśni. W nielicznych przypadkach dochodzi do utrwalenia objawów ubytkowych. Przenoszone przez kontakt bezpośredni. Częstsze w sezonie wiosenno-letnim. Wirus przez wiele tygodni jest wydalany z kałem.
Wyróżniamy typy:

  • mózgowy - śpiączka,
  • opuszkowy - porażenie nerwów czaszkowych opuszkowych,
  • rdzeniowy - niedowłady kończyn.

Objawy choroby są nieswoiste. Pojawiają się objawy oponowe i ubytkowe.

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia choroby są złe warunki sanitarno-higieniczne, niski poziom społeczno-ekonomiczny, ryzyko wzrasta z wiekiem u osób nie uodpornionych, ciąża, niedawno przebyte usunięcie migdałków oraz szczepienia

Chorobę można pomylić z takimi schorzeniami jak zespół Guillaina-Barrego, świnka, zakażenia wirusami Herpes i Cox-sackie, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz napadowe porażenia.

W badaniach laboratoryjnych wykonuje się badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Wyniki ukazują podwyższone stężenie białka i prawidłowe stężenie glukozy. Przeprowadza się badanie serologiczne, oraz możliwe jest wyhodowanie wirusa z pobranych próbek.

Choroba wywołuje szereg zmian patologicznych, zalicza się do nich zmiany w obrębie rdzenia kręgowego: obrzęk okołonaczyniowy, nieprawidłowe jądra neuronów ruchowych i ich chromatolizm, zmiany zapalne w obrębie sznurów tylnych i pośrodkowych rdzenia, obrzęk rdzenia, uszkodzenie wzgórza, pnia mózgu oraz kory ruchowej oraz obrzęk mózgu i rdzenia.

Profilaktyką jest szczepienie, jego wprowadzenie właściwie wyeliminowało to schorzenie w krajach uprzemysłowionych.

Powikłania chorobowe to przede wszystkim zakażenia układu moczowego, niedodma, zapalenie płuc, zapalenie mięśnia serca. Postępujący zanik mięśni post polio: do postępującego osłabienia siły mięśni dochodzi po 20 latach (lub później) od zachorowania na polio. Choroba neuronu ruchowego post-polio: rozwija się po wielu latach od zachorowania na polio, rzadsza niż poprzednie powikłanie. Może wystąpić poszczepienne porażenne zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego stanowi rzadkie powikłanie szczepienia doustnego przeciw zapaleniu rogów przednich rdzenia kręgowego.

Śmiertelność w fazie ostrej wynosi poniżej 5%, wyższa jest u chorych po 40 r.ż., często pojawiają się nieodwracalne objawy ubytkowe. Rokowanie jest lepsze w przypadku niedowładów mięśni niewielkiego stopnia, gorsze w razie głębokich porażeń.

Do zachorowania dochodzi najczęściej wśród dzieci, Jednakże ilość przypadków bardzo się zmniejszyła od czasu wprowadzenia szczepień. Polio w wieku podeszłym występuje bardzo rzadko. Szczepienie zapobiegawcze w tym wieku wskazane jest tylko przed podróżą na obszary endemicznego występowania schorzenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---