Pamięć i koncentracja

Pamięć jest to zdolność rejestrowania i przywołania po pewnym czasie przeżytych wrażeń zmysłowych, jakichś skojarzeń czy informacji.
Pamięć to cecha charakterystyczna wszystkich ludzi. Oprócz człowieka pamięć posiadają także niektóre zwierzęta oraz komputery. Jednakże każdy proces zapamiętywania jest inny, posiada inne podłoże fizyczne. Procesy zapamiętywania ciągle są poddawane badaniom naukowym.
Zapamiętywaniu sprzyja zdolność koncentracji.
Właściwemu zapamiętywaniu pomagają następujące procesy i czynności:

 • zainteresowanie – należy wzbudzić w sobie zainteresowanie przerabianym tematem,
 • koncentracja – „świat” poza zajęciem wykonywanym w danym momencie powinien zejść na drugi plan,
 • porządkowanie – jest to grupowanie przyswajanych informacji, w sposób który następnie pozwoli je szybko i łatwo odtworzyć,
 • zrozumienie – polega na połączeniu przyswajanych informacji i połączeniu ich w logiczną całość,
 • powtarzanie i werbalizacja – bardzo pozytywnie na zapamiętywanie wpływa powtarzanie na głos zdobytych informacji, wiedzy,
 • skojarzenia – nowe pojęcia powinno się łączyć z posiadaną już wiedzą,
 • wizualizacja – w procesie uczenia się pomaga szkicowanie prostych schematów, lub wyobrażenie sobie obrazków związanych z tematem,
 • utrwalanie zdobytych informacji – jednym z najlepszych sposobów jest powtórzenie przerobionego materiału.

Koncentracja jest zdolnością do skupienia się na wykonywanej w danym czasie czynności. Szczególnie niezbędna jest w procesie uczenia się czy w pracy. Jednak niewiele osób ma obecnie opanowaną sztukę koncentracji w takim stopniu, aby otoczenie nie potrafiło odwrócić jego uwagi od wykonywanego zajęcia.
Jest wiele czynników które mogą poprawić naszą koncentrację, a w konsekwencji także sztukę zapamiętywania. Są to m.in.:

 • motywacja,
 • odpowiednie nastawienie do wykonywanej pracy,
 • sprzyjające i odpowiednie warunki pracy,
 • nastrój panujący w miejscu pracy,
 • samopoczucie w danej chwili,
 • wystarczająco długie i wprowadzane w odpowiednich momentach przerwy,
 • właściwa organizacja pracy, i inne czynniki.

Tak więc właściwy proces koncentracji wymaga spełnienia wielu czynników, bez których  pożądany efekt nie jest możliwy.

Warto wiedzieć, że czynności poprawiające koncentrację pozytywnie wpływają na proces lepszego zapamiętywania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---