Otępienie

otępienie

OTĘPIENIE to patologiczny proces definiowany jako trwałe pogorszenie uprzedniego poziomu intelektualnego funkcjonowania.
Rozróżnia się następujące typy otępienia;

 • typu Alzheimera (o.A.) - jest najpowszechniejsze i charakteryzuje się stopniowym pogorszeniem wyższych funkcji korowych. Szybkość postępu choroby jest różna,
 • wielozawałowe (o.w.) - jest wynikiem przebiegających klinicznie lub podklinicznie udarów mózgu, wtórnych w stosunku do zmian miażdżycowo-stwardnieniowych tętnic. Pogorszenie występujące skokowo z okresami stabilizacji stanu klinicznego, demencja podkorowa współistnieje z zaburzeniami ruchowymi i chodu i charakteryzuje się spowolnieniem psychoruchowym,
 • wtórne demencje - określane również jako otępienie odwracalne, ponieważ pogorszenie funkcji poznawczych może być odwracalne po wyleczeniu choroby podstawowej,
 • z ciałkami Lewy’ego – powstaje we wczesnym okresie życia i towarzyszą mu związane z nim psychoza i depresja.

Objawy świadczące o rozwoju otępienia to;

 • pogorszenie pamięci świeżej i trwałej,
 • pogorszenie abstrakcyjnego myślenia,
 • upośledzenie rzeczowego oceniania sytuacji,
 • zmiany osobowości, odhamowanie emocjonalne,
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia nastroju,
 • nietrzymanie moczu,
 • nietrzymanie stolca,
 • sztywność i drżenie,
 • halucynacje i urojenia,
 • zachowanie paranoidalne,
 • utrata masy ciała,
 • napady padaczkowe.

Przyczyny choroby są następujące;

 • o.A. – genetyczna predyspozycja w < 15%,
 • o.w. – spowodowana zmianami miażdżycowymi i stwardnieniowymi lub zatorami naczyń mózgu z towarzyszącymi udarami przebiegającymi klinicznie lub podklinicznie,
 • demencje podkorowe – są powodowane m.in. przez parkinsonizm, postępujące porażenie nadjądrowe i chorobę Huntingtona,
 • wtórne demencje – wywołane niedoczynnością tarczycy, niedoborem wit. B12, wodogłowiem normotensyjnym, AIDS, kiłą i różnymi lekami.

Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wzrasta z wiekiem, zwiększa się poprzez zmiany miażdżycowe i stwardnieniowe naczyń. Może wystąpić po urazie głowy, stwierdzonym w wywiadzie, po infekcji o.u.n. stwierdzonej w wywiadzie lub po depresji w średnim wieku.

Chorobę czasem mylnie stwierdza się przy majaczeniu, fizjologicznym starzeniu się, depresji, schizofrenii, stanach uczucia deprywacji, przewlekłym alkoholizmie, udarze cieplnym oraz przy stanach po leczeniu chirurgicznym.

W badaniach laboratoryjnych należy wykluczyć potencjalnie odwracalne demencje. Przeprowadza się ocenę funkcji tarczycy, badania serologiczne pod kątem kiły, stężenie wit. B12 i foliatów. Wykonuje się morfologię i podstawowe badania metaboliczne.

Zmiany patologiczne w chorobie to zwyrodnienie ziarnisto-wodniczkowe, zwyrodnienie włókienkowe, płytki miażdżycowe, amyloid naczyniowy, zmiany miażdżycowo – stwardnieniowe naczyń, zwyrodnienie neuronów istoty czarnej i prążkowia.

Badaniami pomocniczymi są testy oceniające stan psychiczny, testy neuropsychologiczne i EEG u pacjentów z zaburzeniami świadomości i napadami padaczkowymi.

Powikłaniami choroby są objawy pozapiramidowe, indukowane przez leki przeciwpsychotyczne, upadki, odleżyny, niedożywienie, zaparcia i zakażenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---