Omdlenia

omdlenie

Omdlenia występują przynajmniej raz u około 5-20% dorosłych w wieku do 75. roku życia. Zaburzenie to jest przyczyną około 1% przyjęć do szpitala i około 3% zgłoszeń do ambulatorium.

Głównym objawem jest przejściowa utrata przytomności charakteryzująca się brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne, utratą napięcia mięśniowego i samoistnym powrotem świadomości.

Przyczyny omdleń mogą wywiązywać się z zaburzeń w pracy serca. Ich przyczyną może być także zator płucny, podciśnienie ortostatyczne, przyjmowane leki, drgawki, napad przejściowego niedokrwienia, zespół zatoki szyjnej, mogą występować również przyczyny psychogenne.

Do czynników sprzyjających występowaniu omdleń zalicza się choroby serca oraz przyjmowanie następujących leków: hipotensyjnych, wazodylatatorów, pochodnych fenotiazyn, przeciwdepresyjnych, przeciwarytmicznych oraz diuretyków.

Wśród dzieci omdlenia są rzadkością, niemniej jednak mogą się zdarzać w niektórych sytuacjach. U osób w wieku podeszłym omdlenia występują znacznie częściej, a rokowania ich przyczyn są zazwyczaj poważniejsze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---