Odwarstwienie siatkówki

odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki to schorzenie polegające na oddzieleniu się siatkówki sensorycznej od leżącego poniżej nabłonka barwnikowego siatkówki, połączonym z gromadzeniem się płynu pomiędzy nimi.
Rozróżnia się następujące typy odwarstwienia siatkówki:

  • przedarciowe: występuje, gdy płyn z ciała szklistego zyskuje dostęp do przestrzeni podsiatkówkowej przez przedarcie w siatkówce. Jest to postać najczęstsza, potocznie określana jako „odwarstwienie siatkówki”,
  • wysiękowe: występuje przy załamaniu się bariery krew-siatkówka z następczą akumulacją płynu pod siatkówką,
  • trakcyjne: występuje, kiedy trakcje na siatkówce, pochodzące zazwyczaj z nieprawidłowej tkanki włóknistej lub włóknisto-naczyniowej na siatkówce, unoszą ją ponad leżący poniżej nabłonek barwnikowy siatkówki.

Główne objawy tego schorzenia to;

  • błyski (fotopsje),
  • męty,
  • utrata pola widzenia.

Widzenie centralne i ostrość wzroku mogą być zachowane, jeśli nie występuje odwarstwienie plamki, niska ostrość wzroku przy odwarstwieniu plamki. Gdy odwarstwienie siatkówki zajmuje duży obszar, można stwierdzić względne upośledzenie odruchu źrenicznego. Ocena dna oka po rozszerzeniu źrenicy ukazuje uniesienie siatkówki neurosensorycznej wraz z jedną lub kilkoma przedarciami siatkówki w przedarciowym odwarstwieniu siatkówki lub kopulaste uniesienie siatkówki bez przedarć w wysiękowym odwarstwieniu siatkówki.

Przyczyną schorzenia jest ostre tylne odłączenie się ciała szklistego, proces związany z wiekiem, spowodowany przez rozpływ ciała szklistego. Według szacunków u 15% pacjentów z ostrym PVD dojdzie do wytworzenia się otworu w siatkówce, ale u większości nie rozwinie się odwarstwienie siatkówki. Inną przyczyną mogą być guzy, choroby zapalne, retinopatia proliferacyjna w cukrzycy, ciało obce wewnątrzgałkowe, bliznowaciejąca retinopatia wcześniaków, proliferacyjna sierpowatokrwinkowa retinopatia oraz penetrujący uraz.

Czynnikami predysponującymi do rozwoju choroby są krótkowzroczność, urazy, odwarstwienie siatkówki w drugim oku, usposabiające zmiany zwyrodnieniowe siatkówki, jaskra – u 4-7% chorych z odwarstwieniem siatkówki występuje przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania, czuby szklistkowo-siatkówkowe; przyczyną obwodowych czubów siatkówkowych są ogniskowe obszary z trakcją szklistki, południkowe fałdy; nadmierne fragmenty siatkówki stwierdzane zwykle w nadnosowym kwadrancie.

W celach profilaktycznych pacjentów z grupy ryzyka należy poddawać regularnym badaniom okulistycznym przez wyspecjalizowanego lekarza okulistę, a pacjenci z ostrym tylnym odłączeniem ciała szklistego powinni być poinformowani o charakterze objawów zagrażających odwarstwieniu siatkówki: wzrost liczby błysków, nagły „prysznic” mętów, powiększający się ubytek w polu widzenia. Jeśli pojawia się któreś z tych objawów, to pacjent powinien natychmiast zgłosić się do lekarza specjalisty.

PVR stanowi najczęstszą przyczynę nieudanego zabiegu naprawiającego odwarstwienie siatkówki. Po chirurgicznej operacji początkowo uzyskuje się ponowne przymocowanie siatkówki, następnie dochodzi do ponownego odwarstwienia jej, zazwyczaj w ciągu 6 tyg. w następstwie proliferacji komórek i skurczu na powierzchni siatkówki. Czasem następuje częściowa lub całkowita utrata wzroku z powodu odwarstwienia plamki żółtej siatkówki i/lub PVR. Postacie PVR umiarkowane do ciężkich są zazwyczaj leczone przez wykonanie witrektomii. Jeżeli w czasie wykonywania wstępnego zabiegu założono odcinkową klamerkę na twardówkę, to wówczas należy wykonać korekcję klamerki. Klamerka założona na twardówkę może spowodować nadżerkę pokrywającej ją spojówki i doprowadzić do zakażenia.

Wraz z odwarstwieniem siatkówki może występować zwyrodnienie kraciaste, dużego stopnia krótkowzroczność, zaćma, jaskra czy odwarstwienie siatkówki w drugiej gałce ocznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---