Nowotwory

Nowotwory to grupa chorób, w których komórki organizmu zaczynają dzielić się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami  genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenami  i antyonkogenami. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu.
Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
Dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych jest onkologia.

Wyróżniamy następujące typy nowotworów:

 • nowotwory łagodne,
 • nowotwory złośliwe, (nowotwór anaplastyczny, mięsak, rak, potworniak),
 • nowotwory miejscowo złośliwe.

Badania diagnostyczne:

 • rezonans magnetyczny,
 • tomografia komputerowa,
 • pozytonowa tomografia emisyjna,
 • tomografia emisyjna pojedynczych fotonów,
 • mammografia.

Sposoby leczenia nowotworów:

 • interwencja chirurgiczna,
 • chemioterapia,
 • hipotermia miejscowa,
 • radioterapia,
 • immunoterapia.

W zależności od umiejscowienia nowotworu mogą mu towarzyszyć różne dolegliwości, np. bóle, utrata wagi, wyczuwalne guzy, uczucie osłabienia i zmęczenia, obecność krwi w plwocinach, stolcu, moczu, itd.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---