Nietrzymanie moczu

nietrzymanie moczu

Poprzez nietrzymanie moczu określa się mimowolne wyciekanie moczu z pęcherza. Może ono występować zarówno w dzień, jak i podczas snu. Ilość wypływającego moczu może być bardzo różna. Osoby cierpiące z powodu tego schorzenia lub ich rodziny zwracają się do specjalisty w momencie, kiedy uznają to za problem socjalny lub zdrowotny.

Głównym objawem schorzenia jest mimowolne wyciekanie moczu, naglące parcie na mocz, pieczenie podczas mikcji oraz podrażnienie krocza.

Do przyczyn nietrzymania moczu zalicza się osłabienie mięśni dna miednicy, osłabienie zwieracza cewki, podrażnienie pęcherza, pęcherz neurogenny, utratę kontroli o.u.n., leki oraz inne czynniki.

Czynniki sprzyjające rozwojowi schorzenia to m.in. starzenie się, przerost gruczołu krokowego, wielorództwo, cukrzyca, uraz rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, uogólnione stany wyniszczające, udar mózgu, itd.

Badania laboratoryjne polegają na ogólnym badaniu moczu, posiewie moczu oraz urografii, która może wykazać patologię nerek.

Nietrzymanie moczu może świadczyć o zmianach patologicznych w obrębie układu moczowego. Może być wynikiem zaburzenia funkcji zwieracza cewki, przerostu gruczołu krokowego, pęcherza neurogennego, guza pęcherza, zakażenia dróg moczowych oraz zatrzymanie stolca.

W niektórych przypadkach wykonuje się badania pomocnicze. Do takich badań zalicza się cystouretrografię mikcyjną, która ukazuje ewentualne zmiany patologiczne w pęcherzu/cewce moczowej, cystometrię obrazującą nadmierne napięcie zwieracza lub prawidłowy pęcherz, oraz pomiar zalegania moczu po mikcji, czy czasem nie występuje zwiększone zaleganie moczu.

Aby zapobiec schorzeniu, kobietom po porodzie zaleca się stosowanie ćwiczeń Kegla. Wskazane są również regularne badania ginekologiczne kobiet celem wykrycia patologii w miednicy, oraz regularne badanie celem wczesnego wykrycia patologii gruczołu krokowego u mężczyzn, a także wczesne podjecie terapii przerostu prostaty.

Powikłania chorobowe obejmują zakażenie dróg moczowych, wodonercze, niewydolność nerek oraz niepożądane działanie leków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---