Niepokój

niepokój

Niepokój jest nadmiernym fizycznym lub psychicznym pobudzeniem często współwystępujących ze sobą zaburzeń fizycznych lub niepokojów egzystencjalnych. Związanym jest m.in. ze stanami terminalnymi.

Objawy niepokoju to przede wszystkim zaburzenia snu, niezdolność do koncentracji, bezcelowa czynność ruchowa, niezdolność odprężenia oraz delirium.

Główne przyczyny niepokojów to różnego typu choroby, kłopoty rodzinne, leki, niedobory żywieniowe, nie rozwiązane sprawy, lęk przed śmiercią, żal z przeszłości (niespełnione plany, niska samoocena), żal do przyszłości (założenie nieosiągnięcia założonych celów), bezsensowność śmierci (strach przed nieznanym, wyobrażenia o śmierci).

Skala niepokoju

  1. brak niepokoju,
  2. lekkie pobudzenie,
  3. średnie pobudzenie,
  4. znaczne pobudzenie bez delirium,
  5. średnie pobudzenie z delirium,
  6. znaczne pobudzenie z delirium.

Głównym celem terapii jest zidentyfikowanie i zajęcie się problemami osoby nękanej niepokojem. Wskazane jest wsparcie rodziny i opiekunów, eliminacja leków odpowiedzialnych za wywołanie lęków. Czasem zaleca się stosowanie 0lejków przeciwcholinergicznych (leki przeciwdepresyjne). W otoczeniu osoby nękanej niepokojem należy ograniczyć hałas i jasne oświetlenie, zapewnić mu przyjazny spokój ze wsparciem rodziny i przyjaciół. Zalecana jest nauka spokojnego oddychania i metlaksacji.

W terapii niepokoju często stosuje się terapię wyobrażeniową, muzykoterapię oraz terapię masażem i dotykiem.
Osoba nękana niepokojem powinna unikać w diecie kofeiny

U dzieci ból, problemy psychologiczne i egzystencjalne są o wiele trudniejsze do oceny niż w grupie osób dorosłych, czasem trudno określić jednoznaczną przyczynę niepokoju u najmłodszych. Natomiast w wieku podeszłym częstsze są zaburzenia pozapiramidowe, niepokojące mogą być również objawy cholinolityczne (suchość w ustach, zatrzymanie moczu, delirium), i inne choroby oraz zmartwienia wieku starczego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---