Nerwica

Nerwice obejmują obszerną i bardzo różnorodną grupę zaburzeń, których podstawowym objawem jest lęk. Zaburzenia nerwicowe to najczęściej występująca grupa schorzeń o podłożu psychicznym, powstają na skutek nieuświadomionych konfliktów, przeżyć których człowiek nie potrafi przyswoić i uporać się z nimi. Im lepiej człowiek ma wykształconą odporność na stawiane mu na drodze przeszkody, tym odporniejszy jest na wystąpienie objawów nerwicowych.
O nerwicy możemy mówić tylko wtedy, gdy kilka objawów występuje jednocześnie i przez dłuższy czas.

Istotną rolę w rozwoju nerwicy odgrywają potęgujące się czynniki, do których zaliczamy:

 • stały pośpiech,
 • narastająca rywalizację, działanie pod presją,
 • narastająca potrzeba osiągnięcia sukcesu,
 • urbanizacja, pociągająca za sobą zmniejszenie przestrzeni życiowej, konieczność kontaktu z bardzo wieloma ludźmi,
 • hałas i różnego rodzaju wpływy fizyczne i chemiczne,
 • kryzys więzi rodzinnych,
 • porażki w życiu osobistym i społecznym,
 • straty moralne i materialne.

Do najistotniejszych sytuacji wyzwalających objawy i dolegliwości nerwicowe należą:

 • wymagania otoczenia,
 • obciążenia życiowe,
 • trudności w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych, które przewyższają możliwości przystosowawcze człowieka.

Do podstawowych objawów nerwicy zaliczamy między innymi:

 • Zaburzenia wegetatywne; bezsenność, bóle głowy, serca, brzucha, duszności, wymioty, utratę apetytu, zaburzenia funkcji seksualnych, mrowienie i odrętwienia palców rąk i nóg.
 • Zaburzenia lękowe w postaci fobii; w tym fobie społeczne i specyficzne (związane z konkretnymi sytuacjami bądź przedmiotami), zaburzenia lękowe w postaci nieokreślonego rozlanego niepokoju, mieszane zespoły lękowo – depresyjne, napady lękowe (lęk paniczny, utrudniające normalne funkcjonowanie).
 • Egocentryzm; który występuje u wszystkich osób, w nerwicy przybiera nasiloną formę. Objawia się poczuciem niezrozumienia, postawą roszczeniową, pretensjami do otoczenia. Chory jest najważniejszym i jedynym elementem odniesienia.
 • Tzw. nerwicowe błędne koło, czyli dodatnie sprzężenie zwrotne między objawami. Na przykład u chorego cierpiącego na bezsenność, potęguje się lęk przed nocą i niemożliwością zaśnięcia, co z kolei powoduje pobudzenie które uniemożliwia zasypianie. W psychoterapii, szczególny nacisk w procesie zdrowienia z nerwicy kładzie się na przerwanie błędnego koła nerwicowego.

Znaczna cześć objawów nerwicowych nie wymaga leczenia. Objawy często same ustępują np. po zmianie środowiska zamieszkania, pracy,  po dłuższym odpoczynku, pomocne mogą okazać się porady przyjaciela, itd. W większości przypadków skutecznej pomocy może udzielić internista. Skierowanie pacjenta do psychiatry jest wskazane tylko w przypadku, kiedy objawy nerwicowe utrzymują się przez dłuższy czas, lub kiedy u chorego występują objawy depresji.

Rodzaje nerwic:

 • nerwica neurasteniczna; objawia się poprzez zmęczenie, osłabienie i drażliwość na wszelkie bodźce,
 • nerwica histeryczna; histeria jest związana z przeniesieniem lęków na strefę somatyczną, w tym przypadku mamy doczynienia z intensywnością, ekspansją objawów oraz teatralnością w ich ujawnianiu,
 • nerwica hipochondryczna; cechuje się przekonaniem o złym stanie zdrowia, skupieniem na ciele wszystkich myśli i działań,
 • nerwica natręctw; charakteryzuje się obecnością nawracających uporczywych myśli natrętnych (obsesji) lub czynności przymusowych (kompulsji), chory wykonuje czynności w takiej samej kolejności każdego dnia, myśl o nieprawidłowym przebiegu wykonanego działania skłania go do powtórzenia czynności.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---