Natręctwa

Natręctwa są uporczywie nawracającymi myślami, narzucającymi się wyobrażeniami lub impulsami skłaniającymi do działania, mogą występować w postaci wielokrotnie wykonywanych, zupełnie zbędnych czynności.
Osoba doznająca jakichkolwiek ocenia je krytycznie, za wszelką cenę próbuje je przezwyciężyć, odsunąć od siebie. Jednakże próby te są przeważnie nieudane i powodują nasilenie uczucia niepokoju, które znika na pewien czas dopiero po wykonaniu czynności.

Diagnoza nerwicy natręctw może być postawiona jeżeli objawy utrzymują się przez większość dni w okresie dwóch tygodni, stając się przyczyną cierpienia osoby nimi dotkniętej i przeszkodami w funkcjonowaniu społecznym.
Pojedyncze i przemijające symptomy tej choroby są zjawiskiem powszechnym, obserwowanym także u osób zdrowych. Około 80% ludzi miewa objawy o charakterze natręctw.

Człowiek cierpiący na nerwicę natręctw zdaje sobie sprawę z bezsensowności swojego postępowanie, niejednokrotnie odczuwa wstyd przed otoczeniem, nie może się jednak opanować przed jego wykonaniem, gdyż przeraża go lęk przed ominięciem jakiegokolwiek z rytuałów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---