Narkomania

Narkomania to patologiczne zjawisko społeczne polegające na uzależnieniu
Inaczej mówiąc narkomania to uzależnienie od środków chemicznych wpływających na czynności mózgu.

Uzależnienie jest powodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków (głównie leków przeciwbólowych, psychotropowych, uspakajających) lub innych środków narkotycznych (narkotyki – kokaina, marihuana, haszysz, amfetamina, LSD, kleje, bieluń, extasy, heroina, itd).

Narkomania charakteryzuje się głównie:

  • tzw. głodem nikotynowym,
  • przymusem zażywania narkotyków,
  • chęcią zdobycia narkotyków za wszelką cenę i bez względu na wszystko inne.

Zażywanie narkotyków niesie za sobą bardzo wiele zagrożeń dla osoby uzależnionej, jak również dla jej otoczenia:

  • zakażenie; narkotyki płynne podawane przez strzykawki niosą za sobą możliwość zakażenia wirusem HIV, żółtaczką, mogą powodować ropnie, zakażenie krwi,
  • przedawkowanie narkotyku; osoba uzależniona nie jest w stanie określić mocy i dawki nowo kupionej działki narkotyku, przez co łatwo może przedawkować,
  • wypadki; osoby uzależnione łatwiej ulegają wypadkom z powodu zaburzonej pracy mózgu, wypadają z okien, balkonów, wbiegają na jezdnię pod pędzący samochód, toną w różnych zbiornikach wodnych, itd,
  • szkody psychiczne; lęki, halucynacje, agresywność mogą powodować uszczerbek na zdrowiu psychicznym,
  • zmiany w zachowaniu; odwrócenie się od otoczenia, przyjaciół, pracy, zamiłowań i skupienie na problemie zdobycia narkotyku i pieniędzy na niego,
  • zmiany w osobowości; nawet jednokrotne zażycie narkotyków może spowodować długotrwałe zmiany w działaniu komórek nerwowych.

Najgorszym i najbardziej bolesnym doświadczeniem dla narkomana jest fakt wydobycia się z nałogu. W tym celu osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc od lekarza, który może je skierować na specjalne leczenie szpitalne, często jest to leczenie w zakładzie zamkniętym. Narkomanii i ich rodziny mogą szukać pomocy w specjalnych ośrodkach, grupach wsparcia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---