Moczówka prosta

Moczówka prosta jest zaburzeniem równowagi wodnej organizmu spowodowanym zmniejszonym wydzielaniem wazopresyny lub brakiem wrażliwości na jej działanie. Niedostateczne wydzielanie wazopresyny może być wynikiem utraty neuronów tworzących nerwową część przysadki mózgowej ich czynności, brak wrażliwości na wazopresynę. Zaburzenie funkcji cewek nerkowych, którego skutkiem jest niezdolność do zwrotnego wchłaniania wody zależnego od wazopresyny, nadmierne przyjmowanie płynów zwykle o podłożu czynnościowym.

Główne objawy tego schorzenia to;

  • pragnienie i nadmierne przyjmowanie płynów,
  • wielomocz,
  • nokturia,
  • odwodnienie,
  • ból głowy,
  • zaburzenia widzenia.

Zasadniczą przyczyną dolegliwości jest niedostateczne wydzielanie wazopresyny. Z kolei przyczyna takich zaburzeń może być guz, stan zapalny, uraz, ziarniniaki lub zaburzenia naczyniowe. Niektóre postacie moczówki określa się jako idiopatyczne lub rodzinne. Przyczyną moczówki jest nadmierne przyjmowanie płynów (psychogenne), brak wrażliwości na wazopresynę: genetycznie uwarunkowany defekt resorpcji wody w cewkach nerkowych, a w niektórych przypadkach także leki.

Aby zapobiec chorobie należy unikać sytuacji, w których dochodzi do znacznej utraty wody. W celu zaspokojenia pragnienia przyjmować płyny bez ograniczeń.

Powikłaniem choroby może być poszerzenie dróg moczowych, należy przewidywać powikłania pierwotnej przyczyny moczówki. W moczówce nerkopochodnej u niektórych pacjentów obserwuje się niedorozwój umysłowy i subnormalną szybkość wzrostu.

Choroba jest długotrwała, choć w niektórych przypadkach moczówki pourazowej lub spowodowanej guzem obserwuje się trwałą remisję. Rokowanie w samej moczówce prostej jest dobre i zależy od jej przyczyny. Choroba nie leczona prowadzi do stanów splątania i śpiączki wskutek odwodnienia.

Wraz z ta chorobą mogą jednocześnie występować inne, takie jak infekcje, guzy, odmiedniczkowe zapalenie nerek, skrobiawica nerek, utrata potasu, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, itd.

Warto pamiętać, że moczówka nerkopochodna, ujawnia się zwykle w okresie niemowlęcym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---