Miażdżyca tętnic wieńcowych

miazdzyca tętnic wieńcowych

Miażdżyca tętnic wieńcowych to grubienie ściany tętnic z jednoczesną utratą ich elastyczności, co prowadzi do progresywnego upośledzenia przepływu przez tętnice wieńcowe i ich główne odgałęzienia. Proces jest przewlekły, postępujący w ciągu wielu lat i jest najczęstszą przyczyną niewydolności krążenia i śmierci. W rozwoju miażdżycy, a także w procesie starzenia się istotne znaczenie ma podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL. Do innych postaci miażdżycy zalicza się stwardnienie tętniczek i zwyrodnienie Mónckeberga, obie rzadko występujące w wieńcowym układzie naczyniowym.

Choroba ta może być klinicznie bezobjawowa, nawet w zaawansowanych stadiach, jednakże w pewnych przypadkach mogą pojawiać się objawy niedokrwienia.
Obserwowane objawy kliniczne to:

  • ból zamostkowy,
  • duszność wysiłkowa,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • tachykardia,
  • szmer skurczowy,
  • powiększenie sylwetki serca,
  • obrzęk podudzi.

Główną przyczyną zmian chorobowych jest miażdżyca, która przyczynia się do zwężenia tętnic wieńcowych, zatorów zamykających tętnice wieńcowe u ich ujścia oraz do powstawania blaszek miażdżycowych pod błoną wewnętrzną dużych i średnich tętnic.

Do czynników zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby miażdżycowej tętnic wieńcowych zalicza się podwyższone stężenie cholesterolu LDL, a obniżone HDL, podwyższone stężenie trójglicerydów, palenie tytoniu, dodatni wywiad rodzinny pod względem choroby, otyłość, nadciśnienie tętnicze, stres, siedzący tryb życia, wiek, płeć męska, kobiety po menopauzie oraz cukrzyca.

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, w wynikach obserwuje się podwyższone stężenie trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i lipoprotein o małej gęstości, obniżone stężenie lipoprotein o dużej gęstości oraz zwiększoną wartość stosunku cholesterol/LDL.

Chorobowe zmiany patologiczne obserwowane po dokładnych badaniach to zwężone tętnice wieńcowe, blaszki miażdżycowe na błonie wewnętrznej tętnic wieńcowych oraz zmiany włókniste tkanki łącznej błony wewnętrznej z blaszkami.
Podstawy terapii w przypadku osób cierpiących na miażdżyce tętnic wieńcowych to zaprzestanie palenia tytoniu, kontrola ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie stresu, zmiana diety oraz zmniejszenie masy ciała.
Chorego obejmuje dieta niskotłuszczowa, niskokaloryczna w razie otyłości, a także ze zwiększoną zawartością błonnika.
Powikłania pochorobowe obejmują zawał mięśnia sercowego, migotanie komór, zastoinową niewydolność serca, dławicę piersiową oraz nagły zgon sercowy.
Miażdżyca tętnic wieńcowych może współistnieć z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz z hipercholesterolemią.

Środki profilaktyczne warto podejmować wcześniej, w stosunkowo młodym wieku. Powinny one polegać na odpowiednim żywieniu, ćwiczeniach fizycznych, nie należy ulegać nałogom jak palenie tytoniu, itd. Najwięcej osób cierpiących z tego powodu schorzenia znajduje się w wieku podeszłym. Schorzenia praktycznie nie odnotowuje się u kobiet w ciąży.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---