Marskośc wątroby

marskosc watroby

Marskość wątroby polega na występowaniu w obrębie wątroby charakterystycznego włóknienia i na tworzeniu się guzków regeneracyjnych. Pod względem klinicznym objawia się nadciśnieniem wrotnym z towarzyszącymi mu objawami, np. wodobrzuszem, krwawieniem z żylaków przełyku, encefalopatią wątrobową.

marskosc watroby 1

Objawy chorobowe na początku mogą dawać mylny obraz, występuje wtedy męczliwość, brak łaknienia, nudności, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej oraz wzdęcia, wodobrzusze oraz osłabienie i złe samopoczucie. Dopiero w kolejnym etapie pojawiają się objawy podmiotowe i przedmiotowe będące powikłaniem marskości wątroby:

  • krwawe wymiociny,
  • encefalopatia,
  • żółtaczka,
  • powiększenie wątroby i śledziony,
  • brzuszne krążenie oboczne,
  • ginekomastia,
  • zanik jąder,
  • grubofaliste drżenie rąk,
  • rumień dłoni,
  • pajączki naczyniowe.

Podstawowe przyczyny marskości wątroby to nadużywanie alkoholu, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (z/bez D) i C, choroba Wilsona, hemochromatoza, mukowiscydoza, autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie wątroby z marskością, pierwotna marskość żółciowa, choroby dróg żółciowych, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, niewydolność krążenia, stosowanie leków i środków innych niż alkohol. Istnieją również przyczyny dziedziczne, które mogą ujawnić się w dzieciństwie, lub w okresie niemowlęcym, takie jak choroba spowodowana spichrzaniem glikogenu, galaktozemia, nietolerancja fruktozy, tyrozynemia oraz niedobór kwaśnej hydrolazy estrów cholesterolu.

W celu przeprowadzenia dokładnej diagnozy wykonuje się szereg badań laboratoryjnych, mających na celu dokładne rozpoznanie.
Konieczne jest prowadzenie terapii w kierunku przyczyny podstawowej marskości w przypadku kiedy jest to możliwe, unikanie alkoholu i leków, szczepienia przeciwko pneumokokom, w.z.w. A i B, grypie. Lekarz powinien przeprowadzić  wywiad z chorym na temat stosowanych leków, używek i codziennej diety. Wskazane jest stosowanie odpowiedniej diety, unormowanie masy ciała oraz zażywanie preparetów multiwitaminowych.

Dieta chorego powinna dostarczać właściwą ilość białka - 1-1,5 g/kg m.c./dobę i być dietą wysokokaloryczną, aby umożliwić regenerację uszkodzonej wątroby. Jednakże w przypadku wystąpienia encefalopatii wątrobowej konieczne jest ograniczenie podaży białka, a w przypadku wodobrzusza należy ograniczyć podaż soli do 2 g lub nawet mniej na dobę. Konieczne jest bezwzględne wykluczenie alkoholu z diety.

Aby zapobiec rozwojowi choroby należy ograniczyć spożycie alkoholu i innych środków hepatotoksycznych, stosować się do zasad tzw. bezpiecznego seksu oraz nie używać tej samej igły dwukrotnie, a już na pewno wspólnie z innymi osobami. Takie zalecenie odnosi się głównie do osób biorących narkotyki. Wskazany jest nadzór nad członkami rodziny chorego, kiedy choroba jest uwarunkowana genetycznie. Warto pamiętać o szczepieniu przeciwko grypie i szczepieniu przeciwpneumokokowemu u osób przebywających w miejscach przeludnionych. Osoby stosujące leki hepatotoksyczne powinny wykonywać badania oceniające funkcję wątroby, natomiast pacjenci wymagający podwiązania żylaków przełyku powinni zażywać profilaktycznie inhibitory pompy protonowej.

Choroba, jak prawie każda, może przebiegać z powikłaniami. Do grupy powikłań marskości wątroby należy wodobrzusze, żółtaczka, koagulopatia, encefalopatia wątrobowa, krwawienie z żylaków przełyku, niewydolność wątroby, zwiększona wrażliwość na zakażenia, samoistne bakteryjne zapalenie otrzewnej, niewydolność nerek i wątroby.

Rokowania zależą od czynności uszkodzonej wątroby, a także od rezerwy wątrobowej. Jeżeli znany jest czynnik etiologiczny, a leczenie powoduje zahamowanie destrukcji wątroby, to rokowanie może być dobre.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---