Listerioza

Listerioza jest zakażeniem wywołanym przez wszechobecną pałeczkę Listeria monocytogenes, która jest chorobotwórcza dla wielu gatunków zwierząt. Jest to bakteria Gram-dodatnia. Warto wspomnieć, że zakażenie innymi gatunkami jest bardzo rzadkie. Najczęściej listerioza występuje u płodów, noworodków i pacjentów z obniżoną odpornością. Większość spośród zakażonych osób dorosłych ma inną chorobę podstawową. Zwykle przebieg choroby jest ostry. W 1985 r. w południowej Kalifornii miała miejsce epidemia obejmującą 142 osoby, które zachorowały po spożyciu skażonego meksykańskiego sera. Zakażenie chorobą obejmuje płuca, gruczoły dokrewne, zaburzenia metaboliczne, przewód pokarmowy, nerki i drogi moczowe, układy krwiotwórczy, limfatyczny, immunologiczny i nerwowy. Choroba może przebiegać bezobjawowo w części przypadków.

Zasadnicze objawy zakażenia listeriozą to;

 • ból brzucha,
 • zespół zaburzeń oddychania u dorosłych,
 • powiększenie węzłów chłonnych szyjnych,
 • dreszcze,
 • zapalenie spojówek,
 • osłabienie ruchów płodu,
 • biegunka, nudności, wymioty,
 • wyczerpanie, gorączka,
 • powiększenie wątroby i śledziony,
 • złe samopoczucie,
 • bóle mięśni,
 • zapalenie gardła,
 • zwiększona częstość oddawania moczu,
 • objawy wskazujące na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • objawy wskazujące na posocznicę.

Czynniki zwiększonego ryzyka zakażenia listeriozą to m.in. wiek – płody, noworodki i osoby starsze, choroby nowotworowe z przerzutami, HIV, alkoholizm, dializa nerkowa, ciąża, obniżona odporność, kontakt z zakażonymi zwierzętami, chociaż przeniesienie zakażenia ze zwierzęcia na człowieka zdarza się rzadko. Do czynników zwiększających ryzyko zakażenia należy spożywanie pokarmów lub napojów niewiadomego pochodzenia, które mogą być zakażone drobnoustrojem.

Rozpoznanie choroby jest możliwe po wykluczeniu zakażenia gronkowcowego, wywołanego przez Klebsiella, Candida, kryptokoki i wirusy. Postać niemowlęca listeriozy jest mylona z zakażeniami E. coli i paciorkowcami z grupy B.

W celu rozpoznania choroby przeprowadza się dokładne badania płynu mózgowo-rdzeniowego oraz inne badania, jak np; posiew krwi, morfologia z rozmazem. A w przypadku zakażenia noworodka wykonuje się posiewy wydzieliny z szyjki macicy, z pochwy, odchodów poporodowych, smółki i z wykwitów na skórze noworodka.

Zmiany patologiczne mogące powstać w wyniku choroby to wielonarządowa rozsiana ziarniniakowatość, miejscowe ropnie węzłów, bezpostaciowa zasadochłonna martwica, podwyższona liczba makrofagów tkankowych.

Aby zapobiec zakażeniu bakterią kobiety w czasie ciąży powinny unikać pracy ze zwierzętami domowymi, unikać zakażonych kiszonek oraz kontaktu ze ściekami. Należy unikać spożywania surowych lub zakażonych produktów mlecznych oraz spożywania serów miękkich. Powinno się dokładnie myć wszystkie surowe warzywa, oraz pamiętać o tym, aby nie przygotowane do jedzenia mięso przechowywać oddzielone od warzyw. Powinno się myć ręce po dotykaniu nieprzygotowanego do jedzenia pożywienia oraz unikać spożywania żywności wystawionej na ladzie sklepowej. Mięso przed spożyciem należy poddać obróbce termicznej.

Choroba może przebiegać z powikłaniami. Najczęstsze z nich to poród przedwczesny, zapalenie owodni, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, ropień płuc, ropień wątroby, ropień łożyska, ropień śledziony, ropień węzłów chłonnych, zapalenie wsierdzia, zapalenie otrzewnej, poronienie, poród martwy, a nawet śmierć noworodka.

Wraz z listeriozą może współistnieć marskość wątroby, chłoniak, guz lity i niedobór odporności.

Zakażone płody rodzą się zwykle martwe albo przedwcześnie. Więcej niż w połowie przypadków zakażenie jest przyczyną obumarcia płodu, śmiertelność u zakażonych leczonych noworodków wynosi 50%. Większa jest również zachorowalność oraz śmiertelność u osób starszych.
Kobiety ciężarne są bardziej podatne na zakażenie wywołane przez Listeria monocytogenes. Zakażenie płodu lub noworodka wiąże się z dużą śmiertelnością, konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie intensywnego leczenia celem zapobieżenia zakażeniu płodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---