Krwawienie z nosa

Krwawienie z nosa to inaczej krwawienie z nozdrzy, jamy nosowej lub nosogardzieli. Krwawienie może być przednie i tylne. Krwawienie przednie pochodzi z przedniego odcinka jamy nosowej, zazwyczaj z tzw. miejsca Little’a, położonego na przegrodzie nosa tuż powyżej i ku tyłowi od przedsionka nosa. Drugim co do częstości miejscem jest przedni koniec małżowiny nosowej dolnej. Krwawienie tylne pochodzi z tylnego odcinka jamy nosowej lub nosogardzieli, zazwyczaj z okolicy poniżej tylnej połowy małżowiny nosowej dolnej lub ze stropu jamy nosowej.

Objawem dolegliwości jest zazwyczaj krwawienie z nozdrzy. Jednakże w przypadku krwawienia tylnego może brakować charakterystycznego objawu lub objawiać się jako krwioplucie, nudności, krwawe wymioty lub smoliste stolce.

Najczęściej dolegliwość ta ma przyczyny idiopatyczne, a poza tym może wystąpić  w następstwie tępych urazów, takich jak dłubanie w nosie, a także w wyniku niskiej wilgotności powietrza, ciała obcego, zakażenia górnych dróg oddechowych, przewlekłego nieżytu błony śluzowej nosa, ostrego zapalenia zatok przynosowych. Może być wynikiem nieprawidłowości naczyniowych, guzów, nadciśnienia tętniczego, nieprawidłowości w składzie krwi, białaczki, małopłytkowość lub innych zaburzeń płytek krwi. Krwawienie z nosa może być wynikiem ubytku przegrody nosa, skrzywienia przegrody nosa, krwawienia pochodzącego z zatoki lub endometriozy w obrębie nosa.

Krwawienie z nosa jest objawem chorobowym, a nie chorobą samą w sobie. Mniej niż 10% przypadków jest spowodowanych nowotworem lub koagulopatią.

Podstawowym badaniem jakie przeprowadza się w przypadku powtarzających się krwawień z nosa jest morfologia. Przeprowadza się również próbę krzyżową krwi w razie wstrząsu oligowolemicznego lub niedokrwistości.

Powikłaniem krwawienia z nosa może być zapalenie zatok przynosowych, krwiak lub ropień przegrody nosa na skutek silnego urazu mechanicznego przy zakładaniu tamponady, perforacja przegrody nosa na skutek rozległej kauteryzacji, deformacja piramidy nosa wtórna w stosunku do martwicy spowodowanej uciskiem przedniej części tamponady nosowej tylnej, martwica błony śluzowej spowodowana wysokim ciśnieniem w balonie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---