Kardiomiopatia

Kardiomiopatia jest to choroba zaburzająca budowę oraz/lub pracę, funkcje serca.
Pod pojęciem kardiomiopatia rozróżnia się grupę chorób dotyczących mięśnia sercowego. Zajęciu mięśnia sercowego mogą towarzyszyć nieprawidłowości w budowie i funkcji osierdzia, wsierdzia, innych narządów.

Są to choroby serca pierwotne lub wtórne, do których dochodzą coraz to nowe podtypy, obecnie znane są takie choroby zaliczane do grona kardiomiopatii jak:

 • kardiomiopatia rozstrzeniowa, polega na znacznym poszerzeniu jam serca, co z kolei doprowadza do osłabienia jego kurczliwości i w efekcie do rozwoju niewydolności serca,
 • kardiomiopatia połogowa, jest to szczególny przypadek kardiomiopatii rozstrzeniowej, pojawiająca się w końcowym okresie ciąży lub w połogu,
 • kardiomiopatia przerostowa, jest to choroba genetyczna, powodująca znaczny, niesymetryczny przerost ścian lewej komory serca,
 • kardiomiopatia restrykcyjna, polega na znacznym usztywnieniu ścian serca, co prowadzi do utrudnionego wypełnienia serca krwią, zmniejszając ilość przepompowywanej krwi, a w konsekwencji do wystąpienia objawów niewydolności serca,
 • arytmogenna kardiomiopatia prawej komory serca, genetycznie uwarunkowana choroba dotycząca głównie komory prawej, prowadzi do jej poszerzania i niewydolności,
 • niescalenie mięśnia lewej komory serca,
 • kardiomiopatia zapalna,
 • kardiomiopatia niedokrwienna,
 • kardiomiopatia alkoholowa,
 • kardiomiopatia zastoinowa,
 • kardiomiopatia zaciskająca,
 • kardiomiopatia Tako-Tsubo (kardiomiopatia stresowa), itd.

Dolegliwości które mogą świadczyć o obecności kardiomiopatii:

 • nieregularne, wolne lub szybkie bicie serca,
 • nadmierne zmęczenie,
 • omdlenia,
 • duszność przy wykonywaniu niewielkich wysiłków, czasem także przy leżeniu na wznak,
 • uporczywy kaszel,
 • obrzęki kończyn dolnych,
 • dolegliwości bólowe o typie dusznicy bolesnej.

Przyczyny kardiomiopatii są różne i zależą przede wszystkim od ich typu, można wymienić takie jak:

 • infekcje wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • stany pozawałowe,
 • nadmierne spożycie alkoholu,
 • działanie różnych czynników toksycznych, metabolicznych, immunologicznych,
 • choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego,
 • dziedziczenie genetyczne,
 • niedobory składników pokarmowych spowodowane przez niewłaściwe odżywianie,
 • zatrucia,
 • występujące w przebiegu innych chorób, itd.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---