Kamica żółciowa

kamica żółciowa

Kamica żółciowa to tworzenie się i gromadzenie w pęcherzyku żółciowym kamieni cholesterolowych lub barwnikowych.

Zwykle choroba przebiega bezobjawowo, każdego roku 5-10% przybiera postać objawową, a w ciągu całego życia objawy pojawiają się u niecałej połowy pacjentów z kamicą. Kamicę żółciową można rozpoznać po następujących objawach;

  • okresowe bóle w prawym górnym kwadrancie brzucha, promieniujące do pleców – kolka żółciowa,
  • nudności i wymioty,
  • nietolerancja tłustych pokarmów,
  • niestrawność.

Przyczyny powstawania kamieni żółciowych to nadmierne wysycenie żółci cholesterolem, obniżenie zawartości w żółci fosfolipidów lub kwasów żółciowych, zastój żółci, choroby związane z hemolizą oraz zakażenie dróg żółciowych.

Do czynników predysponujących do powstania choroby zalicza się zespół krótkiego jelita, nieswoiste choroby zapalne jelit, liczne ciąże, długotrwałe całkowite żywienie pozajelitowe, marskość wątroby, sztuczne zastawki serca, pasożyty dróg żółciowych, gwałtowna utrata masy ciała, choroby nowotworowe wieku dziecięcego, pochodzenie indiańskie oraz cukrzyca.

W codziennej diecie należy ograniczyć tłuste pokarmy.

Wśród powikłań pochorobowych może wystąpić ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie trzustki, ostre zapalenie dróg żółciowych, kamica dróg żółciowych z żółtaczką mechaniczną, niedrożność jelit spowodowana zatkaniem przez kamień żółciowy, przetoka żółciowo-jelitowa, ropień wątroby, zapalenie otrzewnej, a także w niektórych przypadkach rak pęcherzyka żółciowego.

Objawy chorobowe pojawiają się u niespełna połowy pacjentów z kamicą żółciową, śmiertelność jest mniejsza niż 1%. U 10-15% chorych współistnieje dodatkowo kamica dróg żółciowych. Po cholecystektomii może wystąpić nawrót w postaci kamicy dróg żółciowych.

Kamica żółciowa bardzo rzadko występuje u dzieci przed ukończeniem 10. r.ż., a ewentualne jej pojawienie się może być związane z nieprawidłowym składem krwi. Częstość występowania kamicy żółciowej wzrasta z wiekiem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---