Kamica dróg żółciowych

kamica dróg żółciowyck

Kamica dróg żółciowych jest chorobą, w której to w przewodzie żółciowym wspólnym stwierdza się obecność kamieni, głównie cholesterolowych, które przedostały się tam z pęcherzyka żółciowego. Kamienie barwnikowe, zbudowane z bilirubinianu wapnia, mogą pierwotnie powstawać w przewodach żółciowych.

Główne dolegliwości towarzyszące chorobie to;

 • czasem przebieg bezobjawowy,
 • kolka żółciowa,
 • niedrożność przewodu żółciowego wspólnego,
 • zapalenie dróg żółciowych,
 • zapalenie trzustki,
 • ból taki sam jak w kamicy pęcherzyka żółciowego,
 • ból w nadbrzuszu,
 • tkliwość uciskowa jamy brzusznej,
 • ból nie ustępuje po zażyciu leków zobojętniających treść żołądkową,
 • brak łaknienia,
 • wymioty,
 • ciemne zabarwienie moczu,
 • jasne zabarwienie stolca,
 • tkliwość uciskowa w prawym górnym kwadrancie brzucha,
 • macalny powiększony pęcherzyk żółciowy,
 • żółtaczka.

Przyczyną choroby jest zwiększona ilość cholesterolu wydzielanego z żółcią, przewlekła hemoliza, pasożyty dróg żółciowych oraz zwężenie dróg żółciowych.

Do czynników zwiększonego ryzyka choroby zalicza się kamica pęcherzyka żółciowego, otyłość, marskość wątroby, przewlekłe choroby hemolityczne, oraz przebyta cholecystektomia.

W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższoną leukocytozę, podwyższoną aktywność fosfatazy alkalicznej, hipercholesterolemię (w przypadku przewlekłej cholestazy), podwyższoną aktywność transaminaz oraz hiperbilirubinemię.

Choroba może wywoływać zmiany patologiczne takie jak poszerzenie przewodów żółciowych, zablokowanie odpływu żółci, proliferacja drobnych przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych, a także kamienie cholesterolowe.

W dokładnym zdiagnozowaniu problemu pomocna jest diagnostyka obrazowa. W tym przypadku stosuje się cholangiografię śródoperacyjną, scyntygrafię dróg żółciowych, cholangiografię endoskopową lub PTC, ultrasonografię endoskopową. W badaniu USG stwierdza się kamicę pęcherzyka żółciowego, badanie nie jest miarodajne w stosunku do kamieni znajdujących się w p.ż.w., jednak w 75% przypadków umożliwia stwierdzenie poszerzenia przewodów, ERCP pozwala uwidocznić p.ż.w. i górny odcinek przewodu pokarmowego oraz umożliwia wykonanie papillotomii i usunięcie kamieni.

Osoby ze stwierdzoną kamicą dróg żółciowych powinny ograniczyć do minimum spożywanie tłustych pokarmów.

Najczęstsze powikłania pochorobowe to zapalenie dróg żółciowych, niedrożność p.ż.w., ostre zapalenie trzustki, przetoka żółciowo-jelitowa, hemobilia (obecność krwi w żółci), oraz dodatkowo zaburzenia czynności wątroby. Zastój żółci związany z ciążą może sprzyjać rozwojowi kamicy dróg żółciowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---