Epidemiologia osteoporozy

Osteoporoza jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Według badań, na całym świecie na tę chorobę cierpi 200 mln ludzi, z czego aż 75 mln przypada na Europę, USA i Japonię. Przybliżając te dane można stwierdzić, że ok. 30% kobiet i 8% mężczyzn po 50. roku życia, zamieszkujących USA i Europę cierpi z powodu osteoporozy.  W roku 2010 zanotowano w Europie aż 4 mln złamań osteoporotycznych.

POLSKA
Według szacunków w naszym kraju obecnie 2,8 mln osób ma osteoporozę, a kolejne 3-5 mln osób znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka złamań , wynikających z odwapnienia kości. Przeprowadzone badania epidemiologiczne wykazały występowanie osteoporozy u prawie 1/3 kobiet i mężczyzn po 50. roku życia.
Odsetek występowania osteoporozy u kobiet w poszczególnych latach życia;

  • 45-54 – 7%,
  • 65-74 – 25%,
  • 75-84 – 50%.

Osteoporoza młodzieńcza to choroba spotykana bardzo rzadko, występuje zazwyczaj między 4 a 15 rokiem życia, częściej u dziewcząt niż u chłopców. Jej rozwój przebiega niespodziewanie i charakteryzuje się nagłą utratą masy kości. Według przypuszczeń przyczyną tego rodzaju osteoporozy jest upośledzenie wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego.
Osteoporoza idiopatyczna wczesnego wieku dojrzałego występuje przeważnie u osób w wieku między 20 a 30 rokiem życia. W około 90% przypadków dotyczy ona mężczyzn. W tej postaci choroby występuje zwiększone wydalanie wapnia z moczem, a głównym zaburzeniem jest opóźnianie lub nawet zahamowanie tworzenia w miejscach przebudowy tkanki kostnej.

EUROPA
Ten kontynent charakteryzuje się zróżnicowaną częstością zachorowań, ze względu na zmienności etniczne. Zwiększony odsetek chorych notuje się w krajach skandynawskich. W Danii osteoporoza występuje u 42% kobiet i 18% mężczyzn w wieku 50 lat i wyższym. W Hiszpanii natomiast w tym samym przedziale wiekowym choruje ok. 26% kobiet.

ŚWIAT
W USA osteoporoza stanowi główny problem zdrowotny dla 44 mln mieszkańców w wieku 50 lat i starszych, czyli ok. 55% osób, z czego 68% to kobiety. Obecnie w tym kraju 10 mln ludzi choruje na osteoporozę, a ponad 34 mln ma niską masę kostną, czyli znajduje się w podwyższonej grupie ryzyka. Według przewidywań jedna na dwie kobiety i jeden na czterech mężczyzn w wieku 50 lat i wyżej, ucierpi w ciągu życia z powodu złamania osteoporotycznego.
Kanada jest krajem, gdzie osteoporoza występuje u jednej na cztery kobiety i u jednego na ośmiu mężczyzn w wieku 50 lat i starszych.
Brazylia jest krajem o jeszcze mniejszym odsetku zachorowań, tam z powodu osteoporozy cierpi jedna osoba na 17, czyli łącznie 10 mln ludzi.
Azja jest miejscem gdzie osteoporoza stanowi bardzo duży problem. Na jej terenie około 60% populacji żyje na terenach rolniczych i ma bardzo ograniczony dostęp do diagnostyki i leczenia. Ta część populacji jest szczególnie narażona na rozwój choroby, ponieważ ich dieta zawiera ok. 450mg wapnia, przy zaleceniach 1000-1300 mg. W Chinach osteoporoza dotyka prawie 70 mln ludzi, a w Indiach około 26 mln.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

---